Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB.
 • Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB

   

   

  Projekt pn. "Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, powstał i realizowany jest z myślą o doktorantkach i doktorantach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, aby wspomóc ich rozwój naukowy, z uwagi na fakt, iż prowadzą oni badania w dziedzinach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju innowacyjnego Podlasia, co znajduje odzwierciedlenie w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

   

  W ramach Projektu wsparciem objętych zostało ogółem 111 doktorantek i doktorantów UMB zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. Byli to zarówno studentki i studenci I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich UMB, jak również pracownicy zatrudnieni na etat w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z otwartym przewodem doktorskim.

   

  Uczestnicy Projektu zostali objęci dwiema formami wsparcia: stypendium naukowym i 3-dniowym szkoleniem, które pozwoliło na nabycie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

   

  Osoby, którym zostało przyznane wsparcie w ramach projektu, byli objęci wsparciem stypendialnym do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora, max. przez 12 m-cy. Wysokość indywidualnego stypendium może wynieść 3500 zł/m-c.

   

  Okres realizacji Projektu: 1 luty 2012r. - 31 styczeń 2015r.
  Całkowita wartość projektu: 3 071 500 PLN