Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia, wzbogacenie oferty edukacyjnej UMB i lepsze przygotowanie absolwentów Uczelni do aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu rozwoju Uczelni.

   

  W ramach projektu  zrealizowano działania:

  1. Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim (ŚSDJA) (ogółem ukończyło: 18 studentów).
  2. Krajowe i zagraniczne praktyki studenckie (dofinansowanie otrzymało ogółem: 355 studentów wydz. lekarskiego na czterotygodniowe praktyki wakacyjne krajowe i zagraniczne) w najlepszych ośrodkach klinicznych specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny.
  3. Zajęcia wyrównawcze z biologii, fizyki i chemii dla studentów I roku kierunku lekarskiego (ogółem ukończyło: 93 studentów).
  4. Szkolenia z przedsiębiorczości (ogółem ukończyło: 163 studentów)
  • „ABC działalności gospodarczej – od założenia do rozwoju własnej firmy”
  • „Zasady prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej”
  • „Twój pierwszy krok do kariery” (autoprezentacja, asertywność, pisanie dok. aplikacyjnych, rozmowa o pracę)
  • „Przedsiębiorczość akademicka”

   

  Ogółem w projekcie wzięło udział  584 studentów (którzy uczestniczyli w kilku wsparciach jednocześnie) w tym: 18 studentów z wyższym wykształceniem na ŚSDJA i 566 studentów UMB kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii.

   

  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Okres realizacji: 01.07.2013 - 31.12.2015

  Wartość projektu: 3 071 805,00 PLN