• 15.09.2017 Zakład Chemii Medycznej

  Polecane podręczniki

   

  1. Gałasiński W.: Chemia medyczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  2. Combe E.C.: Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego. Wydawnictwo Medyczne Sanmedica, Warszawa 1997.
  3. Florjańczyk Z., Pęczek S. (red): Chemia polimerów, t. I. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  4. Craig R.G.: Materiały stomatologiczne. Urban & Partner, Wrocław 2008.