• 01.10.2021 Zakład Chemii Medycznej

  Koordynator przedmiotu

   

  • Koordynator przedmiotu

     dr hab. n. med. Iwona Radziejewska

     e-mail: iwona@umb.edu.pl

     tel. 85 748 5675

   

  • Prowadzący ćwiczenia

    mgr Katarzyna Supruniuk

    e-mail: katarzyna.supruniuk@umb.edu.pl

    tel. 85 748 5679