• Ostatnia zmiana 31.05.2017 przez Klinika Chirurgii Dziecięcej

    Przed przyjęciem do Kliniki Chirurgii Dziecięcej

    Lekarz chirurg wstępnie kwalifikuje dziecko do leczenia chirurgicznego, ustala termin przyjęcia do Kliniki odpowiada na pytania, związane z planami leczenia oraz pobytem dziecka i rodziców w szpitalu. Najczęściej odbywa się to w Poradni Chirurgicznej lub Neurochirurgicznej UDSK. W przypadku większych, planowych operacji Rodzice wraz z dzieckiem pojawiają się w szpitalu w przeddzień zabiegu operacyjnego, około godziny 11:00 (w niedzielę około godziny 17:00). Przy mniej skomplikowanych zabiegach możliwe jest przyjęcie do Szpitala w dniu zabiegu, musi być to jednak uzgodnione z lekarzem i odpowiednio przygotowane. Pobyt w szpitalu przed operacją jest związany z przeprowadzeniem niezbędnych badań diagnostycznych i przygotowaniem pacjenta do znieczulenia przez lekarza anestezjologa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde dziecko przed zabiegiem planowym (nie dotyczy to zabiegów nagłych) bezwględnie musi zostać zbadane przez lekarza anestezjologa nie później, niż 24 godziny przed znieczuleniem. Takie badania odbywaja się w UDSK w gabinecie anestezjologicznym na I piętrze (tuż obok Odziału Intensywnej Terapii), każdego dnia tygodnia w godzinach od 9:00 do 20:00. W trakcie wizyty u anestezjologa należy mieć ze sobą aktualne wyniki badań laboratoryjnych i ewentualnie inną dokumentację, co ułatwi lekarzowi podjęcie decyzji o kwalifikacji do znieczulenia ogólnego. Podstawowe badania można wykonać we własnym zakresie, lub otrzymać stosowne skierowanie w Poradniach Chirurgicznych UDSK. Skierowania na badania (w przypadku operacji planowych) nie może wystawić lekarz SOR UDSK!

    Pacjenci są obserwowani i nadzorowani przez personel pielęgniarski i lekarski przez cały okres pobytu w Klinice. Moment przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru choroby i stanu pacjenta. Całkowity czas pobytu w szpitalu przy braku powikłań czasem wynosi 1 lub 2 doby (1 lub 2 noce spędzone w szpitalu), często trwa tylko kilka godzin, ale czasem musi zostać wydłużony.

    W przypadku przeziębienia, grypy, gorączki lub innych oznak choroby przed zgłoszeniem się do szpitala w zaplanowanym terminie należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450938; 85-7450922; 85-7450924; 85-7450927) lub sekretariatem Klinki (85-7450921). Dziecko zainfekowane nie zostanie przyjęte do planowej operacji. Aby nie narazić chorego dziecka niepotrzebną wizytę w szpitalu, w takich sytuacjach niezbędne jest telefoniczne odwołanie operacji przez rodziców i, po ustąpięniu choroby, ustalenie nowego terminu hozpitalizacji.