• Ostatnia zmiana 31.05.2017 przez Klinika Chirurgii Dziecięcej

    Przyjęcie do szpitala

    Przyjęcie dziecka do Kliniki Chirurgii i Urologii rozpoczyna się w w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Lekarz dyżurny bada dziecko, rozmawia z rodzicami (zbiera wywiad) i kieruje do Klinki, do której rodziców i dziecko zaprowadzi pielęgniarka, lub inna osoba z personelu szpitala.

    W SOR lub w Klinice rodzice są szczegółowo informowani prez lekarza o szczegółach dotyczacych choroby dziecka oraz proponowanego postępowania. Po rozmowie z lekarzem i uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie, nurtujące ich pytania wyrażają pisemną, świadomą zgodę na leczenie dziecka. Personel Kliniki zapozna nowo przyjęte dziecko i jego rodziców z topografią naszego oddziału, zasadami pobytu rodziców przy dziecku, udzieli niezbędnych informacji oraz chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej chore dziecko i jego rodzice zawsze mogą liczyć na ciepłe i profesjonalne przyjęcie.

    Niezbędne dokumenty. Planując wizytę w szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, tzn.: skierowania, aktualnego dowodu ubezpieczenia (ważny 30 dni), książeczki zdrowia dziecka, nr PESEL dziecka, pełnej dokumentacji medycznej dotychczasowego leczenia oraz aktualnych wyników badań. Prosimy o zabranie ankiety anestezjologicznej (w przypadku zabiegów planowych).