• Ostatnia zmiana 31.05.2017 przez Klinika Chirurgii Dziecięcej

    Przygotowanie dziecka do pobytu w Szpitalu

    Pobyt w szpitalu to dla większości dzieci nieznane doświadczenie: obce miejsce, nieznane osoby i różne nowe sytuacje, a ponadto oddalenie od domu, od bliskich i od codziennych zajęć. Szpital zwykle źle się kojarzy i może wzbudzać lęk. Taj jak my wszyscy - dzieci mogą wyobrażać sobie rzeczy nasilające obawy. Rodzice mogą pomóc dziecku uspokoić emocje, albo przeciwnie, poprzez własny niepokój mogą spotęgować jego lęk i wzbudzić niechęć do leczenia.

    Poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy hospitalizacja następuje nagle, do pobytu w szpitalu można się spokojnie przygotować. Dzieci zwykle są otwarte na nowe doświadczenia, lubią wyzwania i pokonywanie przeszkód nawet takich, jak zmaganie się z własnymi emocjami. Dlatego pobyt w szpitalu też można potraktować jako pewną interesującą przygodę, poznawanie nowego miejsca i nowych osób.

    Rodzicom odradzamy taką strategię postępowania, która polega na odkładaniu na ostatni moment informacji, że potrzebne jest leczenie w szpitalu. Zaskoczony pacjent może zareagować oporem albo buntem. Sposób przygotowania trzeba dostosować do wieku dziecka, jego możliwości umysłowych i wrażliwości, wziąć pod uwagę ewentualne wcześniejsze doświadczenia dziecka związane z leczeniem.

    To, jak dziecko zadomowi się w szpitalu, zależy w dużym stopniu od tego, jak reagują rodzice, bo swoje przekonania i emocje przekazują dziecku. Dzieci przebywają w Klinice Chirurgii tylko wtedy, gdy leczenie nie może się odbyć w inny sposób. Spróbujcie Państwo opanować własny niepokój i spojrzeć na pobyt w szpitalu jako na szansę udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy Waszemu dziecku.