• Ostatnia zmiana 31.05.2017 przez Klinika Chirurgii Dziecięcej

    Informacje dla pacjentów

    W Klinice Chirurgii Dziecięcej leczone są dzieci w wieku od 1 doby do końca 18 roku życia. Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych obejmuje m.in. chirurgię skomplikowanych wad wrodzonych OUN, płuc, przewodu pokarmowego, układu moczowego, twarzoczaszki i kończyn, nowotworów, urazów narządów miąższowych i głowy, ciężkich oparzeń. W leczeniu chorób układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, moczo-płciowego stosuje się metody chirurgii klasycznej i małoinwazyjnej (laparoskopia, torakoskopia, endourologia). Klinika pełni codzienny (365 dni w roku), całodobowy dyżur dla dzieci wymagających chirurgicznego leczenia szpitalnego i jest ośrodkiem referencyjnym dla tej części Polski.