• Ostatnia zmiana 14.04.2018 przez Klinika Chirurgii Dziecięcej

  Nauka

  Do obowiązków lekarzy Kliniki należy praca naukowa, służąca w bezpośredni sposób poprawie wyników leczenia chirurgicznego dzieci. W Klinice realizowane są projekty naukowe, dotyczące patofizjologii choroby oparzeniowej i innych ciężkich urazów, zrostów otrzewnowych, wad wrodzonych układu moczowopłciowego i pokarmowego, włóknienia wątroby.

  W Klinice realizowano projekty naukowe, finansowane przez naszą Uczelnię, Komitet Badań Naukowych, MNiSW oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W wyniku prowadzonych prac w Uniwersytecie Medycznym przeprowadzono 1 przewód w sprawie nadania tytułu naukowego profesora, 5 przewodów habilitacyjnych oraz 11 przewodów doktorskich pracowników Kliniki. Klinika zorganizowała 12 ogólnopolskich i międzynarodowych zjazdów naukowych.

  W kadencji 2009-12 kierownik Kliniki, prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Funkcję Sekretarza ZG PTChD pełniła dr n. med. Ewa Dzienis-Koronkiewicz, a funkcję Skarbnika – dr n. med. Ewa Matuszczak. W roku 2012 Klinika była organizatorem i gospodarzem XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych w Serwach, który zgromadził około 350 uczestników i wykładowców z Polski, Białorusi, Łotwy, Niemiec, Włoch i USA. 

  Miło Nam poinformować, Pani dr n. med. Marta Komarowska, laureatka konkursu PRELUDIUM 3 w latach 2013-2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymała w dniu 16 października 2017 roku Nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe będące podstawą do nadania stopnia naukowego doktora. Podstawą do przyznania nagrody była praca pt. „Rola wybranych czynników genetycznych, hormonalnych i środowiskowych we wnętrostwie”.

  Badania naukowe prowadzone przez panią doktor wraz z zespołem z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dotyczyły oceny wpływu czynników genetycznych (polimorfizmu pojedynczego nukleotydu hormonu ani-Müllerian i jego receptora), hormonalnych (inhibina B, INSL 3) i środowiskowych (bisfenol A) na rozwój jednostronnego wnętrostwa. Była to pierwsza tego typu analiza przeprowadzona wśród populacji dzieci polskich i jedna z nielicznych tego typu na świecie. Istotne klinicznie powikłania i następstwa wnętrostwa to znane nam wszystkim zaburzenia płodności oraz zwiększone ryzyko nowotworzenia w niezstąpionej gonadzie. W związku z tzw. epidemią niepłodności, w przeprowadzonych badaniach, oceniając stężenie tzw. „hormonów płodności”: AMH i inhibiny B, dr Marta Komarowska uzyskała wiele istotnych informacji na temat potencjału płodności w grupie chłopców z wnętrostwem. Badania te dotyczyły dzieci między 1 a 4 rokiem życia, a więc w momencie dojrzewania komórek rozrodczych w gonadzie męskiej.

  W ciągu ostatnich dwóch dekad zwrócono uwagę na zwiększoną częstość i zróżnicowanie geograficzne dotyczące występowania wady. W większości przypadków nie udaje się, w sposób jednoznaczny, ustalić przyczyny schorzenia.
  W surowicy krwi pacjentów oceniano także stężenie bisfenolu A (BPA), powszechnie występującego ksenoestrogenu, który jest szeroko stosowany jako substrat do produkcji poliwęglanów, będących składnikiem tworzyw sztucznych. Endocrine disrupting chemicals (EDCs) w tym BPA, zaburzają funkcjonowanie szczególnie układu endokrynnego i rozrodczego. Docelowym miejscem działania bisfenolu A są m.in. białka, tworzące wyspecjalizowane połączenia pomiędzy sąsiadującymi komórkami Sertoliego nabłonka plemnikotwórczego. W grupie badanych pacjentów, stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie formy całkowitej i związanej bisfenolu A (BPA). Obecnie trwają wielokierunkowe badania oceniające wpływ BPA na etiopatogenezę chorób cywilizacyjnych, w tym zaburzenia płodności.

   

  Publikacje prac wykonanych w Klinice w ostatnim czasie:

  1. Ewa Matuszczak, Artur Weremijewicz, Marta Komarowska, A Sankiewicz, D Markowska, Wojciech Dębek, Ewa Gorodkiewicz, R Milewski, Adam Hermanowicz: Immunoproteasome in the Plasma of Paediatric Patients with Moderate and Major Burns, and its Correlation with Proteasome and UCHL1 Measured by SPR Imaging Biosensors. J Burn Care Res. 2018 Mar 9.
  2. Toliczenko-Bernatowicz D, Matuszczak E, Tylicka M, Sankiewicz A, Komarowska M, Gorodkiewicz E, Debek W, Hermanowicz A: 20S proteasome in the blood plasma of boys with cryptorchidism. J Endocrinol Invest. 2018 Feb 15. doi: 10.1007/s40618-018-0851-y.

  3. Toliczenko-Bernatowicz D, Matuszczak E, Tylicka M, Szymańska B, Komarowska M, Gorodkiewicz E, Debek W, Hermanowicz A: Overexpression of ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1 (UCHL1) in boys with cryptorchidism. PLoS One. 2018 Feb 5;13(2):e0191806. doi 10.1371/journal.pone.0191806. eCollection 2018. 

  4. Ewa Matuszczak, Marzena Tylicka, Wojciech Dębek, Anna Sankiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Adam Hermanowicz.Concentration of Proteasome in the Blood Plasma of Children with Acute Appendicitis, Before and After Surgery, and Its Correlation with CRP. World Journal of Surgery 2017, 6

  5. Ewa Matuszczak, Marzena Tylicka, Wojciech Dębek, Anna Tokarzewicz, Ewa Gorodkiewicz, Adam Hermanowicz Concentration of UHCL1 in the serum of children with acute appendicitis, before and after surgery, and its correlation with CRP and prealbumin. Journal of Investigative Surgery 2017, 6 pp.
  6. Ewa Matuszczak, Anna Sankiewicz, Wojciech Dębek, Ewa Gorodkiewicz, Robert Milewski, Adam Hermanowicz. Immunoproteasome in the of children with acute appendicitis, and its correlation with proteasome and UCHL1 measured by SPR imaging biosensors. Clinical and Experimental Immunology 2017 : 191, 1, s. 125-132
  7. Artur Weremijewicz, Ewa Matuszczak, Anna Sankiewicz, Marzena Tylicka, Marta Komarowska, Anna Tokarzewicz, Wojciech Dębek, Ewa Gorodkiewicz, Adam Hermanowicz. Matrix metalloproteinase-2 and its correlation with 2 basal membrane components laminin-5 and 3 collagen type IV in paediatric burn patients 4 measured with Surface Plasmon Resonance Imaging 5 (SPRI) biosensors. Burns 2017,
  8. Ewa Matuszczak, Marzena Tylicka, Wojciech Dębek, Anna Sankiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Adam Hermanowicz. Overexpression of ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L1 (UCHL1) in serum of children after thermal injury. Advances in Medical Sciences 2017 : 62, 1, s. 83-86
  9. Ewa Matuszczak, Justyna Zielińska-Turek, Wojciech Dębek, Marta Komarowska, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Jerzy Andrzej Wojnar, Adam Hermanowicz. Polish translation and cross-cultural adaptation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities questionnaire. Journal of Education, Health and Sport 2017 : 7, 6, s. 492-500
  10. Adam Hermanowicz, Ewa Matuszczak, Katarzyna Plewa, Wojciech Dębek. Postępowanie w SOR z dzieckiem po urazie.Tytuł całości: W: Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. Redakcja naukowa Przemysław Guła, Waldemar Machała. Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017 s. 665-710
  11. Marzena Tylicka, Ewa Matuszczak, Maria Karpińska, Adam Hermanowicz, Wojciech Dębek, Halina Ostrowska. Proteasome and C-reactive protein inflammatory response in children undergoing shorter and longer lasting laparoscopic cholecystectomy. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2017.
  12. Anna Tokarzewicz, Lech Romanowicz, Iosif Sveklo, Ewa Matuszczak, Adam Hermanowicz, Ewa Gorodkiewicz. SPRI biosensors for quantitative determination of matrix metalloproteinase-2. Analytical Methods 2017 : 9, s. 2407-2414
  13. Ewa Matuszczak, Marzanna Oksiuta, Adam Hermanowicz, Wojciech Dębek. Traumatic pneumatocele in an 11-year-old boy - report of a rare case and review of the literature. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2017 : 14, 1, s. 59-62
  14. Joanna Moczydłowska, Wojciech Miltyk, Adam Hermanowicz, Dariusz Marek Lebensztejn, Jerzy Aleksander Pałka, Wojciech Dębek: HIF-1 alpha as a key factor in bile duct ligation-induced Liver fibrosis in rats. Journal of Investigative Surgery 2017 : 30, 1, s. 41-46;
  15. Joanna Maria Łotowska, Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Dariusz Marek Lebensztejn, Urszula Daniluk, Piotr Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Jarosław Daniluk, Joanna Reszeć, Wojciech Dębek: Ultrastructural characteristics of rat hepatic oval cells and their intercellular contacts in the model of biliary fibrosis: new insights into experimental liver fibrogenesis. Gastroenterology Research and Practice, 2017, Article ID 2721547, 11.
  16. Karol Ostrowski, Paweł Łaskowski, Wojciech Dębek, Beata Klim, Dariusz Lebensztejn, Janusz Dzięcioł: Histomorphometric assessment of bone marrow megakaryocytes in the course of experimental liver damage. Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology: 2017 : 39, 2, 7