• Ostatnia zmiana 31.05.2017 przez Klinika Chirurgii Dziecięcej

  Przyjęcie w dniu zabiegu wymagającego znieczulenia ogólnego

  W niektórych przypadkach, po uzgodnieniu z lekarzem chirurgiem, możliwe jest zgłoszenie się z dzieckiem do Szpitala w dniu planowanej operacji. Zwykle dotyczy to niewielkich i krótkotrwałych zabiegów, takich jak np.: operacja przepukliny pachwinowej i pępkowej, stulejki, wnętrostwa, cystoskopia, usunięcie znamienia skórnego i in. Najczęściej w takich przypadkach możliwe jest w pełni bezpieczne zoperowanie i wypisanie dziecka tego samego, ale wymaga to odpowiedniego zaplanowania, przygotowania i współpracy ze strony Rodziców. Decyzje co do możliwości takiego postępowania podejmują chirurdzy naszej Kliniki. Oni też określają termin przyjęcia do zabiegu oraz udzielają stosownej informacji i pomocy.

  W dniu operacji dziecko zgłasza się o godzinie 7 rano w SOR. Musi być na czczo (nie może jeść, pić i żuć gumy od około 4 rano) - ma to zasadnicze znaczenie dla jego bezpieczeństwa w trakcie znieczulenia ogólnego. Pacjent nie może mieć kataru, kaszlu, wysypki, biegunki itp. objawów, uniemożliwiających wykonanie planowanego zabiegu. Dziecko powinno być wcześniej zaszczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby, co powinno być odnotowane w książeczce zdrowia. Dziecku przy przyjęciu musi towarzyszyć prawny opiekun (najczęściej jedno z Rodziców), który m.in. powinien wyrazić świadomą zgodę na wykonanie określonego zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Bardzo prosimy, by w Klinice z dzieckiem przebywało TYLKO JEDNO z Rodziców - pozwoli to na utrzymanie porządku i umożliwi bezpieczne leczenie dzieci.

  Przy przyjęciu w dniu zabiegu bardzo wskazane jest mieć ze sobą wyniki wykonanych w przeddzień (najlepiej) następujących badań: morfologia krwi, jonogram (Na, K, Cl), APTT, badanie ogólne moczu. Czasami mogą być potrzebne inne badania, o których wykonanie poprosi chirurg. Uwaga: Wykonanie badań we własnym zakresie i zabranie ich wyników ze sobą do Szpitala znacznie skraca czas oczekiwania na zabieg – w innym wypadku badania wykonywane są dopiero po przyjęciu do Kliniki i z operacją trzeba zaczekać do momentu otrzymania wyników. Wydłuża to o około 3 godziny czas, kiedy dziecko nie może jeść i pić oraz opóźnia moment opuszczenia Szpitala.

  Stosowne skierowanie na podstawowe, wyżej wymienione badania można uzyskać np. od lekarza rodzinnego w swoim miejscu zamieszkania lub od lekarzy Poradni UDSK. Przy przyjęciu do Szpitala należy posiadać skierowanie do Kliniki Chirurgii Dziecięcej, np. wystawione przez lekarza naszej Poradni, lub lekarza rodzinnego. W przypadku, kiedy dziecko pozostaje pod opieką innych specjalistów, takich jak kardiolodzy, nefrolodzy itp. może być potrzebne wystawione przez nich zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonania operacji. Wśród przeciwwskazań do planowych zabiegów operacyjnych znajdują się między innymi niedawno przebyte infekcje oraz inne choroby, a także niedawno wykonane planowe szczepienia ochronne (od momentu szczepienia należy zwykle odczekać około 6 tygodni) – o wszelkich przeszkodach do bezpiecznego wykonania znieczulenia lub operacji należy bezwzględnie koniecznie poinformować lekarza przyjmującego dziecko do Szpitala. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

  Poradnia Chirurgiczna, Neurochirurgiczna: 85-7450508, Klinika Chirurgii i Urologii: 85-7450922; 85-7450924; 85-7450927; 85-7450938; .

   

  Ważność skierowania

  Nie ma określonych terminów ważności skierowań na leczenie specjalistyczne w poradni czy w szpitalu. Skierowania są ważne do momentu ich realizacji lub tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia.

  Dowód ubezpieczenia to dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. Przed wizytą prosimy upewnić się, czy Państwa legitymacja ubezpieczeniowa zawiera aktualny (ważny 30 dni) wpis potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.