• 04.01.2013 Zakład Chemii Organicznej

    Farmacja (rok II; semestr III i IV) – Chemia organiczna