Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 18.07.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

  Biuro Projektu:

  Dział Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro)

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

   

  Specjalista

  mgr inż. Marek Sokołowski

  tel.: 85 748 56 50
  mail:
  marek.sokolowski@umb.edu.pl