Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 04.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Aktualności

  26.09.2022 -  SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW V ROKU KIERUNKU LEKARSKO – DENTYSTYCZNEGO ORAZ III ROKU KIERUNKU TECHNIKI DENTYSTYCZNE

  Drodzy Studenci !!!

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące udziału we wsparciu w ramach CAD CAM i/lub ENDODONCJI, realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

  Termin spotkania: 6.X.2022r. w godzinach 16.15-17.15

  Miejsce spotkania: Sala Kolumnowa Pałacu Branickich, ul. Kilińskiego 1

  Podczas spotkania przekazane zostaną szczegółowe informacje dotyczące udziału we wsparciu. Można będzie również pobrać dokumenty rekrutacyjne.

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie www.umb.edu.pl/zpu2 w zakładce Studenci – Rekrutacja


  17.08.2022 r. - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Szkolenie specjalistyczne z obsługi łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji (część II szkolenia)”

  W dniach 17-29.08.2022r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Szkolenie specjalistyczne z obsługi łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji (część II szkolenia)”

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł lekarza-dentysty/stomatologa.

  Oba etapy szkolenia będą prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. Kompetencje te umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB w zakresie wprowadzenia bloku Projektowanie Uśmiechu. Ponadto pozwolą dydaktykom prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowego narzędzia dydaktycznego- łuku twarzowego- do rejestracji relacji szczękowo-czaszkowej oraz rejestracji relacji centralnej i pobierania dynamicznych rejestratów indywidualnych pacjenta.

  Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w kształceniu studentów 5 roku Kierunku Lekarsko-Dentystycznego podczas zajęć klinicznych ze studentami V roku.

  Planowana liczba uczestników szkolenia to 8 osób.

  Zakres tematyczny:

  Część I szkolenia (I stopień artykulacji) - 7 godzin zegarowych (wykład – ok. 1 godzina zegarowa, zajęcia praktyczne – ok. 6 godzin zegarowych) ma na celu ukierunkowanie na możliwość eliminacji przyczyn problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza. Będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  1. artykulacja, rejestracja parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych- podstawy teoretyczne,

  2. różne sposoby rejestracji parametrów stawowych pacjenta ,

  3. czynniki przyczynowe zaburzeń okluzyjnych i metody ich eliminacji,

  4. deprogramacja mięśni pacjenta- cel, metody,

  5. metody i zasady pomiaru pionowego wymiaru zwarciowego,

  6. rejestracja parametrów szczękowo-czaszkowych-stawowych pacjenta za pomocą łuku twarzowego,

  7. ustawianie modeli gipsowych w artykulatorze na podstawie rejestracji wykonanej łukiem twarzowym,

  8. programowanie artykulatora na podstawie indywidualnych parametrów stawowych,

  9. ocena występowania przedwczesnych kontaktów i ich korekta na modelach gipsowych.

  Część II szkolenia (II stopień artykulacji) 7 godzin zegarowych (wykład – ok. 2,5 godziny zegarowej, zajęcia praktyczne – ok. 4,5 godzin zegarowych) ma na celu kontynuację zagadnień artykulacji wykorzystywanych w szynoterapii. Będzie obejmowała m.in. następujące zagadnienia:

  1. metody wykorzystywane do rejestracji parametrów układu stomatognatycznego pacjenta,

  2. relacja centralna- znaczenie w szynoterapii i planowaniu odbudów protetycznych, sposoby rejestracji,

  3. rodzaje i rola szyn oraz wskazania do ich stosowania,

  4. zasady podwyższenie zwarcia,

  5. rejestracja parametrów pacjenta za pomocą łuku twarzowego,

  6. ustawienie modeli szczęki i żuchwy w relacji centralnej,

  7. wykonanie szyny relaksacyjnej zgodnie z indywidualnymi rejestratami, porównanie szyn relaksacyjnych wykonanej na podstawie wartości średnich i indywidualnych.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazać do Działu Projektów Pomocowych UMB do dnia 29.08.2022 r.

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77).

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących organizacji szkolenia: Marek Sokołowski (marek.sokolowski@umb.edu.pl.; tel 85 748 56 50)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa

  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne


  20.07.2022 r. - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w technikach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów”

  W dniach 20.07-27.07.2022 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w technikach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów”.

  Szkolenie  skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym lub Techniki Dentystyczne.

  Tematyka szkolenia obejmuje: zapoznanie z różnymi typami odbudów w technice dentystycznej: korony, inlay'e; dwie preparacje pod inlay; preparacja pod licówki (Prettau Skin Laminates); wprowadzenie do technologii skanów wewnątrzustnych oraz ich poprawnej integracji i złożenia;  wyjaśnienie jak poprawnie wykorzystać skaner wewnątrzustny przy odbudowie na implancie;  Wprowadzenie do tematu Face Hunter'a i Plane Finder'a; wyjaśnienie pojęcia rejestracji zwarcia.

  Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w kształceniu studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego w ramach przedmiotu Protetyka Stomatologiczna oraz studentów 3 roku kierunku Techniki Dentystyczne w ramach przedmiotu Techniki Protetyczne.

  Szkolenie obejmie 40 godzin dydaktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 10.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazać do Działu Projektów Pomocowych UMB do dnia 27.07.2022 r.

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77).

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących organizacji szkolenia: Magdalena Krypa-Olkowska (magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl, tel. 85 748 56 32

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne

  15.03.2022 - TRZECIE SZKOLENIE Z METODYKI E-LEARNINGU - GRUPY A, B, C

  Szkolenie "Metodyka e-learningu" dla grup A, B, C będzie odbywało się w godzinach 8:00-15:00 w dniach 16, 17 i 18 marca.

  UWAGA: zmiana miejsca realicaji szkolenia Uczestników zapraszamy do budynku Centrum Symulacji Medycznych przy ul. Szpitalnej 30 sala 0.34 (pokój do debryfingu D).


  05.01.2022 - TERMINY SZKOLEŃ - METODYKA E-LEARNINGU - GRUPY D, E, F

  Szkolenie "Metodyka e-learningu" odbędzie się w godzinach 8:00-15:00 w sali 208 w Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich (I piętro nad Muzeum).

  Szkolenie rozpoczyna się w dniach 12, 13 lub 14 stycznia2022 r.  zgodnie z podziałem na grupy, o czym każdy uczestnik zostanie poinformowany mailem.


  28.12.2021 - DRUGA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA SZKOLENIE Z MEOTDYKI E-LEARNINGU

  W dniach 29.12.2021 - 05.01.2022 r. prowadzona jest druga rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”.

  Szczegółowe informacje TUTAJ.


  01.12.2021 - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA SZKOLENIE Z MEOTDYKI E-LEARNINGU

  W dniach 02.12-10.12.2021 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”.

  Szczegółowe informacje TUTAJ.


  15.11.2021 - terminy szkoleń "Metodyka e-learningu" - GRUPY A, B, C

  Szkolenie "Metodyka e-learningu" odbędzie się w godzinach 8:00-15:00 w sali 208 w Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich (I piętro nad Muzeum).

  Szkolenie rozpoczyna się w dniach 17,18 lub 19 listopada zgodnie z podziałem na grupy o czym każdy uczestnik zostanie poinformowany mailem.


  27.10.2021 - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „METODYKA E-LEARNINGU”

  W dniach 27.10-03.11.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”. Szczegółowe informacje dostępne tutaj.


  04.10.2021 - REKRUTACJA do wsparcia w ramach CAD CAM

   

  Zapraszamy studentów III roku Kierunku Techniki Dentystyczne oraz V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego (studia stacjonarne) do bezpłatnego udziału w wizycie studyjnej i zajęciach warsztatowych z zakresu CAD – CAM.

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 04.10.2021 r. - 11.10.2021 r.

  Szczegóły w zakładce REKRUTACJA.


  04.10.2021 - REKRUTACJA do wsparcia w ramach ENDODONCJI

  Zapraszamy studentów  V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego (studia stacjonarne) do bezpłatnego udziału w Zajeciach warsztatowych Szkolenie endodontyczne na fantomach oraz Praktycznych zajęciach endodontycznych z pacjentami.

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 04.10.2021 r. - 11.10.2021 r.

  Szczegóły w zakładce REKRUTACJA.


  30.08.2021 r. - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "DRUK 3D - POZIOM PODSTAWOWY"

  W dniach 30.08-06.09.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Druk 3D – część I (poziom podstawowy)”.

   

  INFORMACJE O SZKOLENIU

  Szkolenie  prowadzone będzie w 2 grupach.

  Łączna liczba miejsc na szkolenie wynosi 21.

  Szkolenie 1-dniowe trwające 10 godzin dydaktycznych (wykład – 7 godzin dydaktycznych, zajęcia warsztatowe –3 godziny dydaktyczne).

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie druku 3D.

   

  Zakres tematyczny szkolenia:

  1. rodzaje drukarek 3D do celów protetycznych,
  2. rodzaje materiałów wykorzystywanych w druku 3D,
  3. materiały do wykonywania uzupełnień stałych w druku 3D,
  4. materiały do wykonywania uzupełnień ruchomych w druku 3D,
  5. możliwości wykonania modeli protetycznych w druku 3D,
  6. przetwarzanie plików pozyskanych ze skanerów wewnątrz i zewnątrzustnych ,
  7. nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
  8. projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny,
  9. możliwości rozbudowy systemów druku 3D i wykorzystanie ich do innych zastosowań
  10. podstawy nauki programowania i drukowania uzupełnień protetycznych,
  11. praktyczne wykorzystanie drukarki 3D przez uczestników kursu,
  12. Teoretyczne zintegrowanie w działaniu i projektowaniu drukarki 3D ze skanerem 3Shape  Trios 4 Move Plus (tworzenie sieci wewnętrznej i zabezpieczeń z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych UMB).

   

  Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, wirtualnego planowania zmian związanych z leczeniem pacjenta, a następnie wdrażania tych zmian w postaci uzupełnień protetycznych wykonywanych w technologii druku 3D.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej do dnia 06.09.2021 r. Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  Kwalifikacja podstawowa do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych o kwalifikacji zdecyduje liczba punktów przyznanych za wykorzystanie kompetencji nabytych podczas szkolenia w ramach prowadzenia więcej niż jednego przedmiotu: 1 punkt za każdy dodatkowy przedmiot.

   


  30.08.2021 r. - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "DRUK 3D - POZIOM ZAAWANSOWANY"

   

  W dniach 30.08-06.09.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Druk 3D – część II (poziom zaawansowany)”.

  INFORMACJE O SZKOLENIU

  Szkolenie  prowadzone będzie w 1 grupie liczącej 6 osób.

  Szkolenie 1-dniowe trwające 10 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne – 7 godzin dydaktycznych).

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest ukończenie szkolenia „Druk 3D – część I (poziom podstawowy)”.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie druku 3D.

   

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • zaawansowane, praktyczne używanie drukarki 3D,
  • tworzenia pliku STL, który przesyłany jest do drukarki,
  • przetwarzanie plików pozyskanych ze skanerów wewnątrz i zewnątrzustnych,
  • nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
  • projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny,
  • możliwości rozbudowy systemów druku 3D i wykorzystanie ich do innych zastosowań
  • nauka praktyczna programowania i drukowania uzupełnień protetycznych,
  • praktyczne wykorzystanie drukarki 3D przez uczestników kursu,
  • postprodukacja wydrukowanych prac,
  • Praktyczne zintegrowanie w działaniu i projektowaniu drukarki 3D ze skanerem 3Shape  Trios 4 Move Plus (tworzenie sieci wewnętrznej i zabezpieczeń z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych UMB).

   

  Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, wirtualnego planowania zmian związanych z leczeniem pacjenta, a następnie wdrażania tych zmian w postaci uzupełnień protetycznych wykonywanych w technologii druku 3D.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, do dnia 06.09.2021 r. Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  Kwalifikacja podstawowa do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych o kwalifikacji zdecyduje liczba punktów przyznanych za wykorzystanie kompetencji nabytych podczas szkolenia w ramach prowadzenia więcej niż jednego przedmiotu: 1 punkt za każdy dodatkowy przedmiot.


  09.06.2021 r. - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Wax-up realistyczny”

  W dniach 11-16.06.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Wax-up realistyczny”.

  Szkolenie  skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych  (3 godz. wykładów i 5 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia.

  Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 7.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji tutaj.


  10.05.2020 r. - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna”

  W dniach 11-20.05.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna”.

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych (4 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie.  Liczba miejsc na szkolenie wynosi 7.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji tutaj.


  19.02.2021 r.  - REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk"

  W dniach 19-22.02.2021 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk” (mamy 1 wolne miejsce).

  Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 9 godz. dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe –8 godzin dydaktycznych). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

  Liczba miejsc na szkolenie wynosi 10.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w zakładce "Rekrutacja"


  05.01.2021 r. - REKRUTACJA dodatkowa na szkolenie "Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę"

  W dniach 07-08.01.2021 r. proadzona będzie rekrutacja dodatkowa  na szkolenie. Mamy 1 wolne miejsce. Szczegóły rekrutacji tutaj.


  25.09.2020 r.  - UWAGA !!!! PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk"

  Rekrutacja do udzialu w szkoleniu zostaje przedłużona do 09.10.2020 r.


  25.09.2020 r. - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW V ROKU KIERUNKU LEKARSKO - DENTYSTYCZNEGO

  Drodzy Studenci  V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego  !!!

   

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące udziału we wsparciu w ramach CAD CAM oraz ENDODONCJI, realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

   

  Termin spotkania: 7.X.2020 r. w godzinach 16.00-17.00

  Miejsce spotkania: Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, ul. Skłodowskiej 24

   

  Podczas spotkania  przekazane zostaną szczegółowe informacje dotyczące udziału we wsparciu. Można będzie również uzupełnić dokumenty rekrutacyjne.

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie https://www.umb.edu.pl/zpu2   w zakładce Studenci – Rekrutacja


  15.09.2021 r. - PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "SKANOWANIE WEWNĄTRZUSTNE"

  Rekrutacja do udziału w szkoleniu zostaje przedłużona do dnia 17.09.2020 r


  08.09.2020 r. - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "SKANOWANIE WEWNĄTRZUSTNE"

  W dniach 08-15.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Skanowanie wewnątrzustne”.

  Szkolenie obejmie 10 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenie prowadzone będzie w 2 grupach liczących po 11 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 22.

  Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w zakładce "Rekruacja".


  28.08.2020 r. - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU  „STOMATOLOGIA PRZEWIDYWALNA METODA PROF. A. GERBER’A W 5 KROKACH - OD BADANIA PO ODBUDOWĘ”.

  W dniach 01-02.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do udziału w szkoleniu „STOMATOLOGIA PRZEWIDYWALNA METODA PROF. A. GERBER’A W 5 KROKACH - OD BADANIA PO ODBUDOWĘ”.

  Liczba wolnych miejsc na szkolenie wynosi 4.

  Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w zakładce "Rekrutacja".


  28.08.2020 r.  - REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk"

  W dniach 28.08-25.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

  Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 9 godz. dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe –8 godzin dydaktycznych). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

  Liczba miejsc na szkolenie wynosi 10.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w zakładce "Rekrutacja"


   

  HIGIENA STOMATOLOGICZNA

  Już w najbliższym roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczyna kształcenie na kierunku HIGIENA STOMATOLOGICZNA (studia I stopnia, 3-letnie). Środki na utworzenie kierunku zostały pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem metod w zespole stomatologicznym”. Dzięki temu wsparciu studenci oprócz standardowej edukacji będą uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach z umiejętności komunikacji z pacjentem i z fotografii cyfrowej w stomatologii.

  Rejestracja osób zainteresowanych studiowaniem na kierunku HIGIENA STOMATOLOGICZNA potrwa jeszcze do 17.08.2020r.

  Zapraszamy!!!

  Więcej informacji o nowym kierunku oraz zasadach rekrutacji w poniższych linkach:

  https://www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji

  https://www.umb.edu.pl/kierunki_studiow

  https://www.umb.edu.pl/index.php?s=4319


  REKRUTACJA NA SZKOLENIE „Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę” 

  AKTUALIZACJA - UWAGA - REKRUTACJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 10.04.2020 r.

  W dniach 03-09.03.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę”.

  Cykl szkoleń w ramach „Akademii Metody Gerbera” obejmuje 7 kursów (każdy trwający trzy dni i min. 33 godziny zegarowe), czyli łącznie 21 dni szkoleniowych (min. 231 godzin zegarowych). Szkolenie prowadzone będzie w trzech grupach liczących 9-10 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 29.

  Szczególy dotyczące rekrutacji w zakąłdce "Rekrutacja".


  PROMOCJA NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW - HIGIENA STMATOLOGICZNA

  Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. dr hab. Teresą Sierpińską, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Jakości Kształcenia w Radiu Akadera o nowym kierunku na UMB - HIGIENA STOMATOLOGICZNA. Klinik TUTAJ aby posłuchać!

  W styczniu br. odbyły się pierwsze wizyty studyjne studentów i studentek z kierunków: Techniki Dentystyczne oraz Lekarsko – Dentystycznego. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z dotychczasowych wyjazdów!

  Zapraszamy do przeczytania artykułu sponsorowanego dotyczącego nowego kierunku na UMB - Higiena Stomatologiczna! Treść artykułu TUTAJ


  REKRUTACJA do wsparcia w ramach CAD CAM

   

  Zapraszamy studentów III roku Kierunku Techniki Dentystyczne oraz V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego (studia stacjonarne) do bezpłatnego udziału w wizycie studyjnej i zajęciach warsztatowych z zakresu CAD – CAM.

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 25.10.2019 r. - 05.11.2019 r.

  Szczegóły w zakładce REKRUTACJA.


  REKRUTACJA do wsparcia w ramach ENDODONCJI

  Zapraszamy studentów  V roku Kierunku Lekarsko - Dentystycznego (studia stacjonarne) do bezpłatnego udziału w Zajeciach warsztatowych Szkolenie endodontyczne na fantomach oraz Praktycznych zajęciach endodontycznych z pacjentami.

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 25.10.2019 r. - 08.11.2019 r.

  Szczegóły w zakładce REKRUTACJA.