Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU .
 • Ostatnia zmiana 02.12.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU

  pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”,

  Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów

  Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (IV edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

   

  SAMOOCENA UCZESTNIKA PROJEKTU: Proszę dokonać samooceny w zakresie kompetencji komunikacyjnych i analitycznych nadając im odpowiednie znaczenie, przy użyciu rang 1-5 (1 – brak kompetencji w danym zakresie, 5 – najwyższy poziom kompetencji).