• 13.02.2013 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Podręczniki

  1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej.  Urban & Partner, 2005
  2. N. A. Brunzel pod red. Kemona H., Mantur M.: Diagnostyka laboratoryjna. 1. Nerka i badanie laboratoryjne moczu. 2. Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe. Elsevier Urban & Partner,  2010.
  3. Dmoszyńska A., Robak T.: Podstawy hematologii.  Czelej. Lublin 2003.
  4. Dziubek Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL 2001
  5. Hoffbrand.V., Pettil J.:  Atlas hematologii klinicznej. Czelej. Lublin 2003.
  6. Janicki K..: Hematologia kliniczna. PZWL 1991
  7. Kadłubowski R.: Zarys  parazytologii lekarskiej. PZWL 1999
  8. Luft S.: Metody diagnostyki serologicznej w reumatologii. PWN 1996
  9. Mantur M.:  Płyny z jam ciała. Wyd. Olympus, 2001
  10. Mantur M.: Analiza laboratoryjna moczu i jej znaczenie kliniczne – materiały naukowo-dydaktyczne. Wyd. Roche Diagnostics Polska, 2001
  11. Roitt, J. Brostoff, D. Male.: Immunologia.  Wydanie drugie polskie pod redakcją Jana        

      Żeromskiego  PZWL  2000.

    12.    Angielski S., Jakubowski Z. Dominiczak M.H. Biochemia kliniczna.