• 18.02.2020 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Program nauczania

  Sylabus z przedmiotu "Diagnostyka laboratoryjna"

   

  Godziny konsultacyjne dla studentów
  I roku Dietetyki (studia stacjonarne)
  i
  I roku Położnictwa (studia stacjonarne)
  Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

                  Prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna         poniedziałek 11.00 – 11.30

                                                                                 Dr hab. n. med. Violetta Dymicka-Piekarska          wtorek 11.00 – 11.30

                                                                                                       Dr n. med. Jolanta Czyżewska          piątek 11.00 – 11.30
                                                                                                         Dr n. med. Joanna Kaminska          poniedziałek 12.00 – 12.30

                                                                                      Dr n. med. Olga Martyna Koper-Lenkiewicz         środa 11.00-11.30
                                                                                                             Dr. n. med. Justyna Zińczuk        piątek 11.00 – 11.30

   

   

   

  Program nauczania przedmiotu: „Diagnostyka laboratoryjna”

   

  1. Jednostka odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB
  2. Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. med. Joanna Matowicka-Karna
  3. Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Prof. dr hab. med. Joanna Matowicka-Karna
  4. Wymiar godzinowy przedmiotu:
    

  wykłady - 15 godz.

  ćwiczenia - 15 godz.

  ogółem - 30 godz. ECTS – 2

   

  Forma zakończenia zajęć: zaliczenie pisemne (test wielokrotnego wyboru obejmujący wszystkie treści programu nauczania przedmiotu: Diagnostyka Laboratoryjna”).

  1. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy mają zaliczone wszystkie ćwiczenia.
  2. Cel nauczania: nowoczesne techniki diagnostyczne i badania laboratoryjne w zaburzeniach narządowych i układowych
  3. Formy nauczania: wykłady, ćwiczenia
  4. Program nauczania:
    

  WYKŁADY

  Rola diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznaniu choroby.

  Materiał biologiczny i przyczyny błędów przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych.

  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

  Białka osocza w diagnostyce laboratoryjnej. Diagnostyka enzymatyczna.

  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolizmu kostnego.

  Markery w diagnostyce chorób nowotworowych.

  Diagnostyka laboratoryjna miażdżycy i zaburzeń gospodarki lipidowej.

  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hormonalnych. Cukrzyca.

  Laboratoryjne osoczowe wskaźniki filtracji, sekrecji i reabsorbcji nerkowej.

  Wartość diagnostyczna i kontrola jakości badań laboratoryjnych.

  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń erytropoezy.

  Diagnostyka laboratoryjna chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy.

  Badania laboratoryjne wydalin i wydzielin ustrojowych.

   

  ĆWICZENIA

  Badanie moczu w chorobach nerek i dróg moczowych.
  Badania laboratoryjne płynu mózgowo-rdzeniowego (pmr) i innych płynów z jam ciała.

  Laboratoryjna diagnostyka ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

  Białka osocza i markery nowotworowe.

  Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych.

  Znaczenie diagnostyczne morfologii krwi obwodowej.

  Rozmaz krwi obwodowej – wartość diagnostyczna.

  Podstawowe badania z zakresu hemostazy.

  Elektrolity i równowaga kwasowo-zasadowa.

  Enzymologia kliniczna.

  Gospodarka lipidowa.

  Diagnostyka laboratoryjna chorób układu pokarmowego.

  Badania laboratoryjne w endokrynologii.

  Badania laboratoryjne w cukrzycy i chorobach nerek.

  Badania laboratoryjne w stanach nagłych.