Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU.
 • Ostatnia zmiana 27.02.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU

  pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Kurs resuscytacji (ALS) (IV edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

   

  SAMOOCENA UCZESTNIKA PROJEKTU:

  Proszę dokonać samooceny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nadając im odpowiednie znaczenie, przy użyciu rang 1-5 (1 – brak kompetencji w danym zakresie, 5 – najwyższy poziom kompetencji).