Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU .
  • Ostatnia zmiana 05.04.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

    BILANS KOMPETENCJI UCZESTNIKA PROJEKTU

    pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentówWarsztaty z zakresu echokardiografii przezklatkowej (III edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

     

    Proszę dokonać samooceny w zakresie kompetencji nadając im odpowiednie znaczenie, przy użyciu rang 1-5 (1 – brak kompetencji w danym zakresie, 5 – najwyższy poziom kompetencji).