Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 21.07.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

  Biuro projektu:

  Dział Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro)

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1

   

  Kontakt:

  Z-ca Kierownika Działu Projektów Pomocowych - mgr Paweł Gaiński

  tel. 85 748 55 20

  mail: pawel.gainski[at]umb.edu.pl