• 09.11.2020 Zakład Chemii Medycznej

  Koordynator przedmiotu

   

  • Koordynator przedmiotu

     dr hab. n. med. Anna Galicka

     e-mail: angajko@umb.edu.pl

     tel. 85 748 5674

   

    Prowadzący ćwiczenia

    mgr inż. Patryk Siejwa

    e-mail: patryk.siejwa@umb.edu.pl

    tel. 85 748 5672

   

    mgr Katarzyna Supruniuk

    e-mail: katarzyna.supruniuk@umb.edu.pl

    tel. 85 748 5679