• 01.10.2021 Zakład Chemii Medycznej

    Regulaminy

     

     

    • Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Chemii Medycznej UMB obowiązujący studentów kierunku Dietetyka w roku akad. 2021/22