Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Klinice.
 • Ostatnia zmiana 13.11.2019 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  O Klinice

  Kierownik:

  dr n. med. Witold Olański
  e-mail: KMRD@umb.edu.pl

  Dane kontaktowe:

  ul. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok
  tel.: (85) 745 06 76
  745 06 40, 745 07 47
  fax (85) 745 09 29
   

  Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci w Akademii Medycznej w Białymstoku została powołana przez Rektora Akademii Medycznej Prof. Zbigniewa Puchalskiego, w dniu 10.03.2000r. Klinika swoją działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale Nauk o Zdrowiu rozpoczęła w dniu 01.07.2008r., z dniem powołania na stanowisko p.o. Kierownika Kliniki Dr n. med. Witolda Olańskiego na bazie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego UDSK.

  Szpitalny Oddział Ratunkowy w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Dr Ludwika Zamenhofa w Białymstoku został utworzony w dniu 23.02.2001r. i powstał na bazie Izby Przyjęć Szpitala. Szpitalny Oddział Ratunkowy rozpoczął swoją działalność w dniu 27.07.2001r. Pierwszym Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego był Pan Dr n. med. Ryszard Badoński, który pełnił swoje obowiązki w okresie: 01.02.–30.06.2002r. Następnym Kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego był Pan Dr n. med. Witold Olański - od dnia 01.10.2002r. do 07.01.2013r., i po krótkiej przerwie ponownie objął tą funkcję, tzn. od 01.07.2014r. i pełni ją do chwili obecnej. Pielęgniarką Oddziałową Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest od chwili jej powstania oraz powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pani Mgr Celina Ciżewska

  Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku jest jednym z trzynastu podobnych w Polsce oddziałów, które są dedykowane dzieciom, w przedziale wiekowym od noworodka do osiemnastego roku życia. Szpitalny Oddział Ratunkowy UDSK jest w stałej, pełnej gotowości i pełni nieprzerwanie dyżur przez 24 godziny przez wszystkie dni roku. W 2018r. w UDSK powstało Centrum Urazowe dla Dzieci, obejmujące swoją opieką całe województwo podlaskie. W trakcie każdego dyżuru w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pełni dyżur sześciu lekarzy ze specjalizacją (lub w trakcie) z: medycyny ratunkowej, pediatrii, chirurgii dziecięcej, ortopedii, neurochirurgii.

  Oddział zaopatruje i zabezpiecza zarówno miasto Białystok, jak i całe województwo podlaskie (tj. około 230 tys. osób poniżej 18 r.ż., co stanowi 19% populacji całego regionu liczącego około 1,2 miliona mieszkańców).

  Co roku personel medyczny SOR UDSK zaopatruje około 27 tys. pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi, z czego w strefie łóżkowej SOR jest diagnozowanych i leczonych – około 1000 pacjentów. Główne problemy medyczne, którymi zajmuje się zespół medyczny to: zatrucia przypadkowe i celowe, zaburzenia zachowania, próby samobójcze, zespół dziecka krzywdzonego. Dr Witold Olański był jednym ze współtwórców i założycieli „Niebieskiego pokoju” na terenie szpitala. Była to pierwsza i jedyna taka placówka w Polsce, gdzie przeprowadzano przesłuchania dzieci i młodzieży, ofiary przemocy domowej.