Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zdrowie Publiczne i Epidemiologia (rok I).