Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ratownictwo Medyczne (rok III).
 • Ostatnia zmiana 18.02.2024 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Ratownictwo Medyczne (rok III)

  Ratownictwo III: Medycyna Ratunkowa Dzieci

   

  Wykłady: 10h dydaktycznych – terminy i miejsce w harmonogramie zajęć

  1. Ostra niewydolność układu oddechowego u dzieci i młodzieży-etiologia, diagnostyka, postępowanie terapeutyczne
  2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – diagnostyka i postępowanie w SOR
  3. Zespół stresu pourazowego - etiologia, postępowanie w miejscu zdarzenia, podczas transportu i w SOR
  4. Drgawki u dzieci – etiologia, postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

   

  Ćwiczenia: 3 ćwiczenia po 5h dydaktycznych

  1. Praca przy pacjencie; duszność, zapalenie krtani, stan astmatyczny
  2. Praca przy pacjencie; zespół Reya, ostra niewydolność wątroby
  3. Praca przy pacjencie; hipotermia, zawał, obrzęk płuc

   

  Forma zaliczenia: egzamin w formie pisemnej; 20 pytań testowych – termin do ustalenia po zakończeniu wykładów i ćwiczeń

   

   

  Ratownictwo III: Medyczne Czynność Ratunkowe u dzieci

   

  Ćwiczenia: 5 ćwiczenia po 5h dydaktycznych

  1. Praca przy pacjencie; punkcja lędźwiowa
  2. Praca przy pacjencie; płynoterapia, zasady leczenia krwią
  3. Praca przy pacjencie; tlenoterapia
  4. Praca przy pacjencie; zgłębnikowanie żołądka, gastrostomia, cewnikowanie pęcherza moczowego
  5. Praca przy pacjencie; donosowe podawanie leków, oczyszczanie przewodu słuchowego, płukanie oka/usuwanie ciał obcych z worka spojówkowego

   

  Forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej; 20 pytań testowych – termin do ustalenia po zakończeniu wykładów i ćwiczeń