Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fizjoterapia (rok I).
 • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Fizjoterapia (rok I)

  Fizjoterapia: Pierwsza pomoc

   

  Wykłady: 2 wykłady po 2,5h dydaktyczne; online

  Tematyka:

  1. Rozpoznanie stanu zagrożenia życia. Patofizjologiczne podstawy zaburzeń i nagłego ustania funkcji układu krążenia, oddychania i ośrodkowego układu nerwowego. Uruchamianie „łańcucha przeżycia”. Ostra niewydolność oddechowa i krążeniowa - rozpoznanie, wstępne postępowanie.
  2. Wskazania i przeciwwskazania do wdrożenia zabiegów resuscytacyjnych. Urazy - rozpoznanie, diagnostyka, wstępne postępowanie.

   

   

  Ćwiczenia: 1 ćwiczenia po 5h dydaktycznych

  Ocena wydolności dróg oddechowych - przyczyny, rozpoznanie, niedrożność dróg oddechowych. Ocena funkcji życiowych - tętno, ciśnienie krwi, stan powłok ciała, poziom świadomości pacjenta, reakcja źrenic. Przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych. Techniki sztucznej wentylacji płuc.

  Podstawy zapobiegania wstrząsowi- ułożenie chorego, podaż tlenu, ochrona temperatury ciała.

  Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, ABC resuscytacji, BLS u dorosłych. Defibrylacja elektryczna automatyczna i półautomatyczna AED.

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u noworodków, niemowląt i dzieci. Postępowanie w stanach zagrożenia życia u kobiet w ciąży.

  Tamowanie krwotoków, wstępne oczyszczanie ran, zabezpieczenie ran opatrunkiem, stabilizacja ciał obcych w ranach. Zabezpieczenie amputowanych części ciała.

   

  Forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej; 20 pytań testowych – termin do ustalenia po zakończeniu wykładów i ćwiczeń