Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konferencja Dziecko w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 • Ostatnia zmiana 14.09.2023 przez Administrator UMB

  Konferencja Dziecko w szpitalnym oddziale ratunkowym

   

  15-17 września 2023r.

  Patronat honorowy

  Organizatorzy

  • Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci UMB

  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Białymstoku

  • Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

  Sponsorzy konferencji Dziecko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

   

  Prowadzący obrady: Prof. dr hab. Anna Wasilewska, Prof. dr hab. Robert Ładny, Dr n. med. Witold Olański

  1. Prof. dr hab. Anna Wasilewska, Klinika Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziecko z  zespołem hemolityczno-mocznicowym (HUS) w SOR. (15.45-16.15)
  2. Dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka – Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Zabezpieczenie pacjenta w SOR. (16.45-17.15)
  3. Dr n.med. Wioletta Pawlak-Zalewska, Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziecko z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, nietypowe objawy. (17.15-17.45)
  4. Dr n. med. Tomasz  Guszczyn. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Postępowanie z pacjentami po amputacji kończyn lub palców-wskazania do reimplantacji, współpraca z ośrodkami remplantacji. (17.45-18.15)
  5. Dr n. med. Witold Olański, Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci/Szpitalny Oddział Ratunkowy UDSK.  Rozważania o odchodzeniu…(18.15-18.45)
  6. Edyta Tomczak. Firma SUN-Farm . Przedstawienie produktu-Predasol. (18.45-19.00)

   

  Uroczysta Kolacja w Hotelu Joseph Conrad: 20.30 – 01.00

   

  Sobota 16.09.2023r.

  Śniadanie: 7.00 – 10.00

  Prowadzący obrady: Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn, Prof. dr hab. Artur Bossowski, Prof. dr hab.  Katarzyna Muszyńska-Rosłan

  1. Dr hab. n. med. Bożena Skotnicka, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Stany ostre w otolaryngologii dziecięcej.         (10.00-10.30)
  2. Prof. dr hab. Artur Bossowski, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii  z Pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Postępowanie z dzieckiem w ostrym przełomie tarczycowym. (10.30-11.00)
  3. Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zatrucie Paracetamolem.           (11.00-11.30)
  4. Dr n.med. Łucja Dakowicz,  Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Postępowanie z dzieckiem ze skazą osoczową. (11.30-12.00)
  5. Prof. dr hab. Adam Hermanowicz, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Centrum Urazowe dla Dzieci. Urazy wielonarządowe u dzieci. (12.00-12.30)
  6. Prof. dr hab. Bożena Mikołuć,  Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziecko z wrodzonym błędem odporności w SOR  (12.30-13.00)
  7. Paweł Wójcik. Firma Adamed. Przedstawienie produktów. (13.13.15)

  Przerwa na kawę:   13.15 - 13.45

  1. Prof. dr hab. Jan Godziński, Oddział Chirurgii Dziecięcej- Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu Centrum Medycyny Ratunkowej „Oncoemergency”co to właściwie znaczy ?  (13.45-14.15)
  2. Dr hab. n. med. Jacek Janica, Zakład Radiologii Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Przydatność badań obrazowych w urazach wielonarządowych u dzieci. (14.15-14.45)
  3. Lek. med. Włodzimierz Mielech, Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.  Triaż ESI w SOR UDSK- zalety i wady. (14.45-15.15)
  4. Dr hab. n. med. Leszek Boćkowski, Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziecko z bólem głowy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. (15.15-15.45)
  5. Lek. med. Ewa Kalinowska, Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Wojewódzki w Olsztynie.  Postępowanie w drgawkach u dzieci w warunkach SOR. (15.45-16.15)
  6. Lek. med. Wojciech Pawłowski,  Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przypadki okulistyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym UDSK. (16.00-16.30)
  7. Tomasz Kiełczewski. Prudential. Przedstawienie produktów. (16.30-16.45)

  Rejs statkiem-bankiet na statku: od godz. 18.00 - 21.00.

  Ognisko przy Hotelu Joseph Conrad: od 21.00

   

  Niedziela 17.09.2023r.

  Śniadanie:  8.00-10.00

  Prowadzący:  Prof. dr hab. Adam Hermanowicz, Prof. dr. hab. Katarzyna Taranta-Janusz

  1. Dr hab. n. med. Piotr Jakubów, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pacjent pobudzony po środkach psychoaktywnych - sposoby stabilizacji. (10.00-10.30)
  2. Prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Co nas uzależnia ? (10.30-11.00)
  3. Lek. med. Jacek Bida, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bezpieczeństwo psychiczne dziecka. (11.00-11.30)
  4.  Prof. dr hab. Wojciech Kułak,  Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w SOR, na co należy zwrócić uwagę. (11.30-12.00)
  5.  Dr hab. n. med. Bogdan Cylwik, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Przydatność podstawowych badań laboratoryjnych w stanach krytycznych u dzieci.       (12.00-12.30)
  6. Mgr Anna Kazberuk, Apteka Szpitalna Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Rola Farmaceuty szpitalnego w terapii pacjenta.  (12.30-13.00)

   

  Wykwaterowanie  13.00-15.00