Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dietetyka (rok I).
 • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Dietetyka (rok I)

  Dietetyka:  Kwalifikowana pierwsza pomoc

   

  Wykłady: 5 wykładów po 3h dydaktyczne; Aula 1.8 WNOZ

  Tematyka:

  1. Rozpoznanie stanu zagrożenia życia. Patofizjologiczne podstawy zaburzeń i nagłego ustania funkcji układu krążenia, oddychania i ośrodkowego układu nerwowego. Uruchamianie „łańcucha przeżycia”.
  2. Ostra niewydolność oddechowa i krążeniowa - rozpoznanie, wstępne postępowanie. Wskazania i przeciwwskazania do wdrożenia zabiegów resuscytacyjnych.
  3. Urazy - rozpoznanie, diagnostyka, wstępne postępowanie.
  4. Porażenie prądem. Oparzenia. Podtopienia. Działanie zimna - odmrożenia.
  5. Zatrucia u dzieci i młodzieży, uwagi praktyczne, aspekty prawne. Zespół dziecka krzywdzonego.

   

   

  Ćwiczenia: 1 ćwiczenia po 5h dydaktycznych

  Tematyka:

  Ocena wydolności dróg oddechowych - przyczyny, rozpoznanie, niedrożność dróg oddechowych. Ocena funkcji życiowych - tętno, ciśnienie krwi, stan powłok ciała, poziom świadomości pacjenta, reakcja źrenic. Przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych. Techniki sztucznej wentylacji płuc.

  Podstawy zapobiegania wstrząsowi- ułożenie chorego, podaż tlenu, ochrona temperatury ciała.

  Resuscytacja krążeniowo - oddechowa, ABC resuscytacji, BLS u dorosłych. Defibrylacja elektryczna automatyczna i półautomatyczna AED.

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u noworodków, niemowląt i dzieci. Postępowanie w stanach zagrożenia życia u kobiet w ciąży.

  Tamowanie krwotoków, wstępne oczyszczanie ran, zabezpieczenie ran opatrunkiem, stabilizacja ciał obcych w ranach. Zabezpieczenie amputowanych części ciała.

   

  Forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej; 20 pytań testowych – termin do ustalenia po zakończeniu wykładów i ćwiczeń