Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ratownictwo Medyczne (rok II).
 • Ostatnia zmiana 14.12.2023 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Ratownictwo Medyczne (rok II)

  Ratownictwo Medyczne II: Medycyna Ratunkowa Dzieci część 1

   

  Wykłady: 10h dydaktycznych –

  12.12.2023 - 14:30-16:00 aula 0.2

  20.12.2023 - 15:00-17:15 aula 0.2

  24.01.2023 - 13:45-16:00 aula 1.6

  31.01.2023 - 14:00-15:30 aula 0.2

   

  Tematyka:

  1. Zatrucia u dzieci - specyfika, objawy, postępowanie w SOR.

  2. Wstrząs hipowolemiczny, wstrząs septyczny, wstrząs anafilaktyczny, wstrząs neurogenny, wstrząs kardiogenny - etiologia, patomechanizm, diagnostyka i leczenie.

  3. Zespół dziecka krzywdzonego - etiologia, rozpoznanie, postępowanie pracowników w domu pacjenta, w placówkach medycznych, współpraca w działaniach z innymi podmiotami (sąd rodzinny, policja, prokuratura).

  4. Wypadki komunikacyjne - postępowanie z poszkodowanymi w miejscu zdarzenia, w czasie transportu oraz w SOR.

   

  Ćwiczenia: 6 ćwiczeń po 5h dydaktycznych

  Bezpośredni kontakt z pacjentem w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego, udział w diagnostyce i leczeniu.

  1. Omówienie TRIAGE ESI
  2. Zespół nagłej śmierci niemowlęcia.
  3. Nagłe zagrożenia w schorzeniach układu oddechowego (astma oskrzelowa, zapalenie oskrzelików płuc, krztusiec, mukowiscydoza, ciała obce dróg oddechowych).
  4. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (wymioty, biegunka).
  5. Nagłe zagrożenia w schorzeniach neurologicznych (zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki, zaburzenia naczyniowe u dzieci).
  6. Zajęcia przy pacjencie

   

   

  Forma zaliczenia: egzamin w formie pisemnej; 20 pytań testowych – termin do ustalenia po zakończeniu wykładów i ćwiczeń