Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ratownictwo Medyczne (rok I).
 • Ostatnia zmiana 04.10.2023 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Ratownictwo Medyczne (rok I)

  Ratownictwo Medyczne I: Pierwsza pomoc

   

  Wykłady: 10h dydaktycznych – terminy i miejsca wykładów w harmonogramie zajęć

  Tematyka:

  1. Historia rozwoju medycyny ratunkowej w Polsce i na świecie. Ewolucja poglądów na resuscytację krążeniowo-oddechową. Systemy Ratownictwa Medycznego w Polsce i innych krajach

  2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. 

  3. Pierwsza pomoc w szczególnych przypadkach zagrożeń życia i zdrowia

  4. Podstawowe parametry życiowe u noworodków, dzieci, młodzieży i dorosłych. Różnice anatomiczne i fizjologiczne u dzieci w różnym okresie rozwoju.  Nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania  z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego.

   

   

  Ćwiczenia: 1 ćwiczenia po 5h dydaktycznych (grupa 12-osobowa)

  1 ćwiczenia po 5h dydaktycznych (grupa 18-osobowa)

   

  1. Wstępna ocena poszkodowanego w stanie zagrożenia życia. Umiejętność zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Ocena funkcji życiowych - tętno, ciśnienie krwi, stan powłok ciała, poziom świadomości pacjenta, reakcja źrenic. Ocena wydolności dróg oddechowych- przyczyny, rozpoznanie, niedrożność dróg oddechowych. Przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych - ćwiczenia na fantomach. Techniki sztucznej wentylacji płuc. Zasady tlenoterapii w stanach zagrożenia życia. Podstawy zapobiegania wstrząsowi- ułożenie chorego, podaż tlenu, ochrona temperatury ciała. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa, ABC resuscytacji, BLS u dorosłych. Defibrylacja elektryczna automatyczna i półautomatyczna AED.
  2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u noworodków, niemowląt i dzieci. Postępowanie w stanach zagrożenia życia u kobiet w ciąży. Ciało obce w drogach oddechowych - dorosły i dziecko. Usuwanie ciał obcych z jamy ustno-gardłowej i odsysanie. Tamowanie krwotoków, wstępne oczyszczanie ran, zabezpieczenie ran opatrunkiem, stabilizacja ciał obcych w ranach. Zabezpieczenie amputowanych części ciała. Zaopatrzenie złamań otwartych i zamkniętych, unieruchomienie złamań. Opieka nad oparzonym, chorym z udarem cieplnym, w hipotermii, z odmrożeniami.

   

  Forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej; 20 pytań testowych – termin do ustalenia po zakończeniu wykładów i ćwiczeń