Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ratownictwo Medyczne (rok I).
 • Ostatnia zmiana 18.02.2024 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Ratownictwo Medyczne (rok I)

  Ratownictwo I: Kwalifikowana pierwsza pomoc

  Wykłady: 10h dydaktycznych – terminy i miejsce w harmonogramie zajęć

  1. Urazy u dzieci i młodzieży
  2. Podstawowe leki - rodzaje, dawki, zastosowanie w stanach nagłych u dzieci i młodzieży
  3. Stany nagłe u dzieci – specyfika, zaawansowane działania ratownicze na miejscu zdarzenia i w szpitalu

   

  Ćwiczenia: 2 ćwiczenia po 5h dydaktycznych (grupa 18-osobowa)

  1 ćwiczenia po 5h dydaktycznych (grupa 12-osobowa)

  1. Bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych /rurka ustno-gardłowa, rurka nosowo-gardłowa, maska krtaniowa, rurka krtaniowa, combitube/; tlenoterapia
  2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i młodzieży – BLS – omówienie, ćwiczenia na fantomach
  3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i młodzieży – ALS – omówienie, ćwiczenia na fantomach

   

   

  Forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej; 20 pytań testowych – termin do ustalenia po zakończeniu wykładów i ćwiczeń