• Ostatnia zmiana 08.10.2020 przez Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

  Przedmioty realizowane na studiach I°

  • Żywienie człowieka

  Zapoznanie studenta z zasadami racjonalnego żywienia, rolą i źródłami pokarmowymi podstawowych składników odżywczych, witamin i składników mineralnych, podziałem produktów spożywczych i ich wartością odżywczą, oceną sposobu i stanu odżywienia.

  • Żywienie w zdrowiu i chorobie

  Zapoznanie studenta z zasadami prawidłowego postępowania dietetycznego w stanie zdrowia i choroby, wykształcenie umiejętności układania jadłospisów dla pacjentów zdrowych i chorych.

  • Edukacja żywieniowa

  Celem zajęć jest zapoznanie studenta z organizacja poradnictwa żywieniowego. Edukacja żywieniowa obejmuje zagadnienia: zadania dietetyka w ochronie zdrowia, poradnictwo indywidualne i grupowe, pokazy żywieniowe, czynniki ekonomiczne w planowaniu prawidłowego żywienia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych na tle wadliwego żywienia.

  • Dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne

  Zapoznanie studenta z niekonwencjonalnymi dietami leczenia chorób żywieniowo-zależnych. Zapoznanie studenta z historią, sposobem i efektem oddziaływania różnych diet.

  • Podstawy pracowni żywienia
  • Pracownia żywienia i dietetyki

  Zapoznanie studenta z planowaniem i wykorzystaniem różnych etapów procesu technologicznego sporządzania potraw w planowaniu dietoterapii schorzeń objętych polskim systemem dietetycznym.

  • Edukacja ekologiczna

  Kształcenie pozytywnych nawyków propagujących styl życia sprzyjający zachowaniu zasobów przyrody. Podnoszenie świadomości ekologicznej, propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego. Zapoznanie z najważniejszymi naturalnymi zagrożeniami zdrowia ludzi i koncepcją bezpieczeństwa środowiskowego.

  • Fizjologia wysiłku i żywienie w sporcie

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami wyjaśniającymi jak organizm reaguje i adaptuje się do pojedynczego i chronicznego wysiłku fizycznego oraz procesami powodującymi zmęczenie organizmu, zwiększenie wydolności ogólnej, siły i mocy człowieka. Ponadto studenci poznają zasady żywienia i suplementacji diety sportowców. Zdobyta wiedza umożliwi im prawidłowe programowanie obciążeń wysiłkiem oraz zaplanowanie odpowiedniego żywienia.

  • Żywienie w chorobach nowotworowych

  Zapoznanie studenta z wpływem czynników żywieniowych na powstawanie chorób nowotworowych oraz zestawieniem wskazań do interwencji żywieniowej u pacjentów onkologicznych.