Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (KREATOR) UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju.
 • Ostatnia zmiana 13.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (KREATOR) UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju

   

  Projekt pn. "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju" dofinansowany przez NCBiR w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, nr umowy: 44/PMKI/W/46-11.11/2012 z dn. 11.09.2012

  • Okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2014
  • Wartość projektu: 408 228,00 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Krętowski

   

  Celem projektu było:

  • stworzenie podstaw administracyjnych na UMB do komercjalizacji prac badawczo – rozwojowych,
  • podniesienie świadomości oraz poziomu wiedzy środowiska akademickiego w dziedzinie przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo rozwojowych,
  • poznanie dobrych praktyk w komercjalizacji wyników badań,
  • stworzenie zespołu przygotowanego do podejmowania działań w zakresie współpracy środowiska naukowego z biznesem,
  • wypracowanie  standardów komunikacji między sferą naukowo – badawczą a przedsiębiorcami.

        

  W ramach projektu zrealizowano:

  • cykl wykładów: KOMERCJALIZACJA W PIGUŁCE skierowanych do kadry naukowej UMB,
  • cykl szkoleń: ZASZCZEP W SOBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ skierowanych do studentów UMB,
  • zajęcia w formie konwersatoriów: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA przeznaczonych dla studentów studiów doktoranckich.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 344 - liczba uczestników projektu, którzy wzięli udział w licznych szkoleniach, wykładach i zajęciach, w tym:

  - 150 PRACOWNIKÓW KADRY NAUKOWEJ, którzy okresie kwiecień – maj 2014 roku na terenie UMB uczestniczyli w cyklu 10 spotkań poświęconych idei otwarcia się na współpracę z biznesem, rozpowszechnieniu sposobów komercjalizacji wiedzy jak również wspieraniu ochrony praw własności intelektualnej.

  - 117 STUDENTÓW UMB uczestniczyło w cyklu szkoleń „Zaszczep w sobie przedsiębiorczość”, które obejmowały następujące moduły:

  • Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe.
  • Zarządzanie projektem badawczym.
  • Ochrona praw własności.
  • Sposoby komercjalizacji wiedzy.
  • Dobre praktyki w komercjalizacji.

  - 68 DOKTORANTÓW UMB I i II roku studiów doktoranckich uczestniczyło w cyklu szkoleń, zajęć i wykładów nt. "Przedsiębiorczość akademicka", które obejmowały następujące moduły:

  • Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe,
  • Zarządzanie projektem badawczym
  • Ochrona praw własności intelektualnej,
  • Sposoby komercjalizacji wiedzy.

  - 9 PRACOWNIKÓW KADRY ADMINISTRACYJNEJ UMB, którzy uczestniczyli w cyklu warsztatów mających na celu wypracowanie procedur zarządzania własnością intelektualną w UMB. W ramach szkolenia odbyło się też 10 wizyt studyjnych (9 krajowych i 1 zagraniczna),

   

  • w ramach projektu odbył się konkurs pn. „Innowator UMB”, w którym wyróżniono pracowników i studentów UMB o największej ilości zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów. Laureaci wybierani byli ze społeczności akademickiej UMB na zasadach zawartych w opracowanym w tym celu Regulaminie konkursu „Innowator UMB”.

  Wyróżnień dokonywano w następujących kategoriach:

  • Kategoria I Wyróżnienie za największa liczbę przyznanych patentów: wyróżniono dwa zespoły badawcze,
  • Kategoria II Wyróżnienie za największą liczbę dokonanych zgłoszeń patentowych: wyróżniono jeden zespół badawczy i dwóch samodzielnie pracujących naukowców,
  • Kategoria III Wyróżnienie dla doktoranta UMB za największą liczbę dokonanych zgłoszeń patentowych w ramach samodzielnego grantu: wyróżniono jedną doktorantkę.

   

  • za zakończenie realizacji projektu w dn. 12.06.2014 w UMB odbyła się KONFERENCJA podsumowująca projekt, w której uczestniczyła społeczność akademicka oraz przedstawiciele innych białostockich uczelni wyższych, przedsiębiorstw branży medycznej, spożywczej, informatycznej oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Na konferencji zaprezentowane zostały m. in. możliwości pozyskiwania środków na projekty w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Wydarzenie to było również okazją do zaprezentowania potencjału UMB oraz nawiązania kontaktów pracowników Uczelni z przedsiębiorcami.