Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju (KREATOR).
 • Ostatnia zmiana 13.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju (KREATOR)

   

  Projekt pn. "UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju" dofinansowany przez NCBiR w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, nr umowy: 44/PMKI/W/46-11.11/2012 z dn. 11.09.2012

  • Okres realizacji: wrzesień 2012 - czerwiec 2014
  • Wartość projektu: 408 228,00 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Krętowski

   

  Celem projektu było:

  • stworzenie podstaw administracyjnych na UMB do komercjalizacji prac badawczo – rozwojowych,
  • podniesienie świadomości oraz poziomu wiedzy środowiska akademickiego w dziedzinie przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo rozwojowych,
  • poznanie dobrych praktyk w komercjalizacji wyników badań,
  • stworzenie zespołu przygotowanego do podejmowania działań w zakresie współpracy środowiska naukowego z biznesem,
  • wypracowanie  standardów komunikacji między sferą naukowo – badawczą a przedsiębiorcami.

        

  W ramach projektu zrealizowano:

  • cykl wykładów: KOMERCJALIZACJA W PIGUŁCE skierowanych do kadry naukowej UMB,
  • cykl szkoleń: ZASZCZEP W SOBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ skierowanych do studentów UMB,
  • zajęcia w formie konwersatoriów: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA przeznaczonych dla studentów studiów doktoranckich.

   

  Efekty projektu w liczbach: