• Ostatnia zmiana 21.05.2020 przez Zakład Biologii

  Aktualności

                 

   

     Harmonogram zajęć z przedmiotu "Botanika" w roku 2019/2020            

   

     Ćwiczenia odbywają się w sali Zakładu Biologii (Collegium Primum, I piętro).

     Student/tka powinien/nna posiadać: zmianę obuwia, biały fartuch, zeszyt czysty min. 60 kartkowy, ołówek, gumkę.

       

    Uwaga!!!

    W związku z Zarządzeniem Rektora UMB Nr 19/2020 z dnia 10.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

    wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

    informujemy, iż kolokwium I z przedmiotu "Botanika" nie odbędzie się w dniu 12.03.2020.

   

    Bardzo proszę studentów I roku kierunku Farmacja:

  1. o utrzymanie stałego kontaktu mailowego z Zakładem Biologii (z Panią mgr Katarzyną Krukowską, email: 

  biolfarm@umb.edu.pl) i niezwłoczne przekazywanie wiadomości pozostałym studentom w obrębie grupy studenckiej/roku. 

    W razie pytań odnośnie ćwiczeń proszę kontaktować się mailowo do nauczyciela, który ma zajęcia z daną grupą studencką: 

     justyna.branska@umb.edu.plsylwia.kiercul@umb.edu.pl,  miroslawa.orlowska@gmail.com

  2. o sprawdzanie na bieżąco informacji umieszczanych na stronie Zakładu Biologii UMB:   

     https://www.umb.edu.pl/farmacja__(1_rok,_2_semestr)_%E2%80%93_botanika

   

     Informuję ponadto, że:

  3. studenci na bieżąco będą otrzymywać materiały wykładowe zgodnie z harmonogramem  zamieszczonym w Szczegółowym

     rozkładzie zajęć: https://www.umb.edu.pl/s,1186/Szczegolowy_rozklad_zajec ,

  https://www.umb.edu.pl/s,21753/Materialy_do_zajec

  4. podobnie będą otrzymywać sukcesywnie zakres materiału do przygotowania zgodnie z tematyką ćwiczeń na dany tydzień:  https://www.umb.edu.pl/s,1186/Szczegolowy_rozklad_zajec

       https://www.umb.edu.pl/s,21753/Materialy_do_zajec  - link do zakładki Materiały do zajęć

  5. studenci otrzymają wskazówki odnośnie dostępu do elektronicznych wydań  podręczników/skryptów:   http://biblioteka.umb.edu.pl/ - link do danych dostępnych podręczników w bazie Biblioteki UMB,  link do podręczników do  realizacji przedmiotu  „Botanika” -  https://www.umb.edu.pl/s,1187/Podreczniki

  6. proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora: https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/21732,Zarzadzenie_Rektora_UMB_w_sprawie_przeciwdzialania_rozprzestrzenianiu_sie_wirusa_SARS-Cov-2

   

      Dziękuję i pozdrawiam,

     Kierownik Zakładu Biologii

     Prof. dr hab. Halina Ostrowska

   

     

     

  Zasady i forma zaliczenia przedmiotu „Botanika”

   

    Studenci zobowiązują się do:

  • zapoznania się z wykładami i ćwiczeniami udostępnianymi przez Zakład Biologii
  • wykonania zadań zamieszczonych w „Części praktycznej”
  • przesłanie wykonanych zadań do osoby prowadzącej ćwiczenia w następujących terminach:

     ćwiczenia 6 - 13 do dnia 25.04.2020

     ćwiczenia 14 i 15 do dnia 11.05.2020

     ćwiczenia 16 i 17 do dnia 18.05.2020

     ćwiczenia 18 i 19 do dnia 25.05.2020

     Każde zadanie zostanie ocenione. Studenci, którzy nie wyślą wykonanego zadania w

     w/w  terminie nie uzyskają zaliczenia z ćwiczenia.

     Prosimy o podpisanie wysyłanych plików wg wzoru: np. Ćwiczenie 6, imię i nazwisko, nr grupy.

   

      Kontakt e-mailowy z osobami prowadzącymi ćwiczenia do czasu uruchomiona platformy e- lerningowej eduPortal:

     dr Mirosława Orłowska: biolfarm@umb.edu.pl

     mgr Justyna Brańska-Januszewska: justyna.branska@umb.edu.pl

     dr Sylwia Kiercul: sylwia.kiercul@umb.edu.pl

     

   

   

   

    Harmonogram 2019/2020:

    Poniedziałek 8.00 – 10.15 grupa III

    Poniedziałek 10.30 – 12.45 grupa IV

    Poniedziałek 13.00 – 15.15 grupa VI

    Wtorek 13.15 – 15.30 grupa VII

   Wtorek 15.45 - 18.00  grupa V

    Środa 11.15 – 13.30 grupa I

    Środa 13.45 – 16.00 grupa II

    Czwartek 10.15 – 12.30 grupa III

    Czwartek 12.45 – 15.00 grupa IV

    Czwartek 15.15 – 17.30 grupa VI

    Piątek 8.00 – 10.15 grupa V

    Piątek 10.30 – 12.45 grupa I

    Piątek 13.00 – 15.15 grupa II

    Piątek 15.30 - 17.45  grupa VII

    

    Wykłady

    Czwartek  8.00 - 9.45 Aula 1, ECF

    Terminy: 27.02, 5.03., 12.03., 19.03., 26.03., 2.04., 16.04., 23.04., 30.04., 7.05, 14.05., 21.05., 4.06.2020

   

   

    Konsultacje

    poniedziałek 11.00 - 13.00

    wtorek          10.00 - 12.00

    środa             11.00 - 13.00

   

   

  Galeria zdjęć z seminarium w Supraślu - 25.06.2012 r.