• Ostatnia zmiana 17.03.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Fabryka leków – od pomysłu do produktu

   

  2020.03.13 – Zawieszenie realizacji wszelkich form edukacyjnych na UMB w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE.

   

  Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr 21/2020 z dnia 13.03.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w terminie od dnia 12 marca do odwołania zawiesza się realizację wszelkich form edukacyjnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków UE, skierowanych do pracowników, studentów doktorantów, uczniów szkół średnich tj. szkoleń, zajęć warsztatowych oraz laboratoryjnych, wizyt studyjnych, praktyk, staży, zajęć w ramach studiów podyplomowych czy szkół letnich, poradnictwa itp. (§2, ust.3 Zarządzenia).

   

   

   

   

   

  HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU "FABRYKA LEKÓW - od pomysłu do produktu"

   

  lp. Nazwa i forma wsparcia Data i godzina Adres realizacji wsparcia
  1. Warsztaty pn.
  "Chemia bez granic"

  Zajęcia w podanych terminach odbywają się w godzinach 15:40-17:10:


  Grupa 1 (wtorki):
  05.11.2019
  12.11.2019
  19.11.2019


  Grupa 2 (czwartki):
  07.11.2019
  14.11.2019
  28.11.2019


  Grupa 3 (poniedziałki):
  04.11.2019
  18.11.2019
  25.11.2019


  Grupa 4 (środy):
  06.11.2019
  13.11.2019
  20.11.2019

  II Liceum Ogólnokształcące
  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  2.

  Warsztaty pn.

  „Laboratorium chemiczne”

  Zajęcia odbywają się w następujących terminach:


  30 listopada 2019 r.:

  godz. 8.30-12.15 grupa IV

  godz.13.00-16.45 grupa I

   

  7 grudnia 2019 r.:

  godz. 8.30-12.15 grupa III

  godz.13.00-16.45 grupa II.

   

  Uwaga! Uczniowie przypisani do wymienionych grup proszeni są o zebranie się na dziedzińcu Pałacu Branickich na 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów skąd będą kierowani do Zakładu Chemii Organicznej UMB.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Zakład Chemii Organicznej

  Budynek Collegium Primum
  Adama Mickiewicza 2a

  15-222 Białystok (wejście główne od parku)

   

  3.

   

  Warsztaty pn.

  „Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki”

  Zajęcia odbywają się w następujących terminach:

   

  11 stycznia 2020 r.:

  godz. 9.00 – 12.45 grupa 1

  godz. 13.00-16.45 grupa 2

   

  8 lutego 2020 r.:

  godz. 8.00 – 11.45 grupa 3

   

  15 lutego 2020 r.:

  godz. 8.00 – 11.45 grupa 4

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Euroregionalne Centrum Farmacji

  Sala seminaryjna

  Mickiewicza 2d
  15-222 Białystok


  UWAGA! Zbórka przy wejściu do klubu Herkulesy na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  4.

  Warsztaty pn.

  ”Synteza leku - nauka czy magia?”

  Zajęcia odbywają się w następujących terminach:

   

  11 stycznia 2020 r.:

  godz. 13.00-16.45 grupa 3

   

  18 stycznia 2020 r.:

  godz. 8.30-12.15 grupa 1

   

  8 lutego 2020 r.:

  godz. 8.30-12.15 grupa 4

   

  15 lutego 2020 r.:

  godz. 8.30-12.15 gr. 2

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych UMB

  ul. Adama Mickiewicza 2a

  15-222 Białystok 

   

  UWAGA! Zbórka przy wejściu do klubu Herkulesy na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  5.

  Warsztaty pn.

  Farmaceuta może być także artystą

  Zajęcia odbywają się w następujących terminach:

   

  22 lutego 2020 r.

  godz. 9:00-12.00 grupa 1, 2

  godz. 12.15-15.15 grupa 3, 4

   

   

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Zakład Farmacji Stosowanej

  Adama Mickiewicza 2d

  15-222 Białystok
  budynek: Collegium Universum (blok D)

   

  UWAGA! Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  6.

  Warsztaty pn.

  Jak działa lek?

  Zajęcia odbywają się w następujących terminach:

   

  21 marca 2020 r.

  godz. 8.30-12.15 grupa 1

  godz. 12.30-16.15 grupa 2

   

  18 kwietnia 2020 r.

  godz. 8.30-12.15 grupa 3

  godz. 12.30-16.15 grupa 4

   

   

   

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Zakład Biofarmacji

  Adama Mickiewicza 2c

  15-222 Białystok (wejście główne od ul. Mickiewicza)
  budynek: Collegium Universum (blok D)

   

  UWAGA! Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  7.

  Warsztaty pn.

  Czy lek może być bezpieczny?

  Zajęcia odbywają się w następujących terminach:

   

  29 lutego 2020 r.

  godz. 8.00-12.30 grupa 1,2

  godz. 12.30-17.00 grupa 3,4

   

  7 marca 2020 r.

  godz. 8.00-12.30 grupa 1,2

  godz. 12.30-17.00 grupa 3,4

   

  14 marca 2020 r.

  godz. 8.00-12.30 grupa 1,2

  godz. 12.30-17.00 grupa 3,4

   

  28 marca 2020 r.

  godz. 8.00-12.30 grupa 1,2

  godz. 12.30-17.00 grupa 3,4

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Zakład Toksykologii

  Adama Mickiewicza 2c

  15-222 Białystok (wejście główne od ul. Mickiewicza)
  budynek: Collegium Universum (blok D)

   

  UWAGA! Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

   

   

   

   

   

   

   

  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  16 września 2019r. ruszyła rekrutacja do I edycji projektu "FABRYKA LEKÓW - od pomysłu do produktu".

  Rekrutację prowadzi Partner projektu – II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

  Szczegółowe informacje: https://www.zso2bialystok.pl/Strefa ucznia » Fabryka Leków

   

   


   

   

  1 czerwca 2019 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w partnerstwie z II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego pn. FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu. Liderem projektu jest UMB. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas medycznych i biologiczno-chemicznych II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów eksperymentalnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Tematyka i formy zajęć dostosowane będą do potrzeb, możliwości i zainteresowań licealistów, pozwalające na zwrócenie szczególnej uwagi na pracę w laboratorium badawczym w tym obejmujące krytyczne myślenie oraz rozwiązywanie problemów natury naukowo-badawczej, a tym samym na rozwijaniu kreatywności, innowacyjności oraz pracy z interaktywnymi narzędziami edukacyjnymi. W ramach projektu przewidziane są również w zajęcia z doradcą zawodowym.

  Projekt będzie realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym. W ramach tejże współpracy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne udzieli wsparcia UMB i II LO w Białymstoku w postaci: konsultacji treści skryptów i autorskiego programu kształcenia przygotowanego w ramach projektu, oraz poprzez aktywny udział przedstawicieli PTF w pracach Rady Programowej Projektu, która będzie dbała o merytoryczny poziom realizowanego projektu.

   

  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.05.2022

   

  Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Przygotowanie programu kształcenia
  2. Realizacja modułów edukacyjnych:

   

  Po stronie UMB:

  • Laboratorium chemiczne
  • Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych leków
  • Synteza leku – nauka czy magia
  • Farmaceuta może być także artystą
  • Czy leki są bezpieczne
  • Jak działa lek?
  • Marketing a leki
  • Umiejętności interpersonalne.

   

  Po stronie II LO w Białymstoku:

  • Chemia bez granic
  • Umiejętności interpersonalne.

   

  Całkowita wartość projektu: 460 073,75, w tym koszty przypadające UMB: 425 723,75 zł

  Kwota dofinansowania: 446 270,75 zł, w tym UMB: 412 745,15 zł.