Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fabryka leków – od pomysłu do produktu.
 • Ostatnia zmiana 28.02.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Fabryka leków – od pomysłu do produktu

  Strona: 1 z 3

   

   

  1 czerwca 2019 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w partnerstwie z II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego pn. FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu. Liderem projektu jest UMB. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

   

  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas medycznych i biologiczno-chemicznych II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów eksperymentalnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Tematyka i formy zajęć dostosowane będą do potrzeb, możliwości i zainteresowań licealistów, pozwalające na zwrócenie szczególnej uwagi na pracę w laboratorium badawczym w tym obejmujące krytyczne myślenie oraz rozwiązywanie problemów natury naukowo-badawczej, a tym samym na rozwijaniu kreatywności, innowacyjności oraz pracy z interaktywnymi narzędziami edukacyjnymi. W ramach projektu przewidziane są również w zajęcia z doradcą zawodowym.

  Projekt będzie realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym. W ramach tejże współpracy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne udzieli wsparcia UMB i II LO w Białymstoku w postaci: konsultacji treści skryptów i autorskiego programu kształcenia przygotowanego w ramach projektu, oraz poprzez aktywny udział przedstawicieli PTF w pracach Rady Programowej Projektu, która będzie dbała o merytoryczny poziom realizowanego projektu.

   

  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.05.2023

   

  Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Przygotowanie programu kształcenia
  2. Realizacja modułów edukacyjnych:

   

  Po stronie UMB:

  • Laboratorium chemiczne
  • Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych leków
  • Synteza leku – nauka czy magia
  • Farmaceuta może być także artystą
  • Czy leki są bezpieczne
  • Jak działa lek?
  • Marketing a leki
  • Umiejętności interpersonalne.

   

  Po stronie II LO w Białymstoku:

  • Chemia bez granic
  • Umiejętności interpersonalne.

   

  Całkowita wartość projektu: 460 073,75, w tym koszty przypadające UMB: 425 723,75 zł

  Kwota dofinansowania: 446 270,75 zł, w tym UMB: 412 745,15 zł.

   

  EDYCJA III

   

  HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "FABRYKA LEKÓW - od pomysłu do produktu"

   

  UWAGA!

  NOWY termin zajęć pn. "Jak działa lek?" dla grupy 3 i 4 - 25.03.2023.

  Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem.

  LP.

  NAZWA I FORMA WSPARCIA

  DATA I GODZINA

  ADRES REALIZACJI WSPARCIA

  UWAGI

  1

  Chemia bez granic

  Grupa 1:

  03.10.2022 - 15:40 – 17:10

  07.10.2022 - 15:40 – 17:10

  10.10.2022 - 15:40 – 17:10

   

  Grupa 2:

  03.10.2022 – 15:40-17:55

  10.10.2022 – 15:40-17:55

   

  Grupa 3:

  05.10.2022 – 15:40-17:55

  12.10.2022 – 15:40-17:55

   

  Grupa 4:

  07.10.2022 – 15:40-17:55

  13.10.2022 – 15:40-17:55

   

  II Liceum Ogólnokształcące


  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  2

  Laboratorium chemiczne

  01.10.2022

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12:15 -16:00

   

  08.10.2022

  Grupa 3: 8:15 – 12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

  Zakład Chemii Organicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicz 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  3

  Farmaceuta może być także artystą

  05.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:15-11:15

  Grupa 3 i 4: 11:30-14:30

   

  Zakład Farmacji Stosowanej

  4

  Czy lek może być bezpieczny?

  19.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  26.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  03.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  10.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  Zakład Toksykologii

  5

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki

  17.12.2022

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12.15 -16.00

   

  14.01.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15 – 12:00

  Grupa 3 i 4: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  6

  Synteza leku - nauka czy magia?

  17.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:15 – 12:00

  Grupa 3 i 4: 12:15 – 16:00

   

  14.01.2023

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  7

  Jak działa lek?

  11.02.2023

  Grupa 1: 8:15-12:00

  Grupa 2: 12:15 – 16:00

   

  zajęcia odwołane

  25.02.2023

  Grupa 3: 8:15-12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

  Nowy termin zajęć:

  25.03.2023

  Grupa 3: 13:15-17:00

  Grupa 4: 9:15-13:00

   

  Zakład Biofarmacji i Radiofarmacji

  8

  Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  11.02.2023

  Grupa 3: 8:15-12:45

  Grupa 4: 13:00 – 17:30

   

  18.02.2023

  Grupa 1: 8:15-12:45

  Grupa 2: 13:00 – 17:30

   

  25.02.2023

  Grupa 1: 8:00-11:00

  Grupa 2: 11:15 – 14:15

   

  04.03.2023

  Grupa 3: 8:00-11:00

  Grupa 4: 11:15 – 14:15

   

  Zakład Chemii Organicznej

  9

  Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych

  11.03.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:45

  Grupa 3 i 4: 13:00-17:30

   

  18.03.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:45

  Grupa 3 i 4: 13:00-17:30

   

  25.03.2023

  Grupa 1: 8:00 – 9:30

  Grupa 2: 9:45 – 11:15

  Grupa 3: 11:30-13:00

  Grupa 4: 13:15-14:45

   

  Zakład Farmakognozji

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicz 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  UWAGA!

  W dniu 25.03 grupa 3 i 4 ma dwa warsztaty: „Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych” i „Jak działa lek?”.

  Grupa 1 i 2 ma warsztaty tylko z „Bezpieczeństwa stosowania leków roślinnych”.

   

  UWAGA!

  W dniu 22.04 każda z grup ma dwa warsztaty: "Dopalacze - fenomen i zagrożenie" oraz "Umiejętności interpersonalne".

   

  10

  Dopalacze – fenomen i zagrożenie

  22.04.2023

  Grupa 1: 9:45-11:15

  Grupa 2: 11:30-13:00

  Grupa 3: 13:15-14:45

  Grupa 4: 8:00-9:30

   

  Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

  11

  Marketing a leki

  01.04.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:00

  Grupa 3 i 4: 12:15-16:00

  Zakład Chemii Leków

   

  Zbiórka przed wejściem do Euroregionalnego Centrum Farmacji (budynek w którym odbyły się warsztaty z „Projektowania w 3D…”, ul. Mickiewicza 2D) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  12

  Umiejętności interpersonalne

  22.04.2023

  Grupa 1: 8:00-9:30

  Grupa 4: 9:45-11:15

  Grupa 3: 11:30-13:00

  Grupa 2: 13:15-14:45

  UMB: Zakład Psychologii i Filozofii

   

  Zbiórka w głównym holu, przy szatni w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (ul. Szpitalna 37) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  13

  Umiejętności interpersonalne

  13.04.2023

  Grupa 1: 13:55-15:25

   

  20.04.2023

  Grupa 2: 13:55-15:25

   

  21.04.2023

  Grupa 3: 13:55-15:25

   

  27.04.2023

  Grupa 4: 13:55-15:25

   

  II Liceum Ogólnokształcące
  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  Aktualizacja terminów zajęć:

  1. SYNTEZA LEKU – NAUKA CZY MAGIA?
  2. PROJEKTOWANIE W 3D W POSZUKIWANIU NOWYCH LEKÓW

   

  LP.

  Data

  Moduł/Zakład (miejsce realizacji)

  Grupy/Godziny zajęć/

  Miejsce spotkania

   

   

  1.

  17.12.2022

  Synteza leku -nauka czy magia?

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  I, II (8.15 - 12.00)

  III, IV (12.15 - 16.00)

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicza 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

   

  2.

  14.01.2023

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych leków

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  I, II (8.15 - 12.00)

  III, IV (12.15 - 16.00)

   

  Terminy pozostałych zajęć przewidzianych harmonogramem pozostają bez zmian.

   

   

  Harmonogram zajęć w ramach III edycji Projektu, w roku szkolnym 2022/2023:

  LP.

  NAZWA I FORMA WSPARCIA

  DATA I GODZINA

  ADRES REALIZACJI WSPARCIA

  UWAGI

  1

  Chemia bez granic

  Grupa 1:

  03.10.2022 - 15:40 – 17:10

  07.10.2022 - 15:40 – 17:10

  10.10.2022 - 15:40 – 17:10

   

  Grupa 2:

  03.10.2022 – 15:40-17:55

  10.10.2022 – 15:40-17:55

   

  Grupa 3:

  05.10.2022 – 15:40-17:55

  12.10.2022 – 15:40-17:55

   

  Grupa 4:

  07.10.2022 – 15:40-17:55

  13.10.2022 – 15:40-17:55

   

  II Liceum Ogólnokształcące


  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  2

  Laboratorium chemiczne

  01.10.2022

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12:15 -16:00

   

  08.10.2022

  Grupa 3: 8:15 – 12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

  Zakład Chemii Organicznej

   

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicz 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  3

  Farmaceuta może być także artystą

  05.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:15-11:15

  Grupa 3 i 4: 11:30-14:30

   

  Zakład Farmacji Stosowanej

  4

  Czy lek może być bezpieczny?

  19.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  26.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  03.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  10.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  Zakład Toksykologii

  5

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki

  17.12.2022

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12.15 -16.00

   

  14.01.2023

  Grupa 3: 8:15 – 12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  6

  Synteza leku - nauka czy magia?

  17.12.2022

  Grupa 3: 8:15 – 12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

   

  14.01.2023

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  7

  Jak działa lek?

  11.02.2023

  Grupa 1: 8:15-12:00

  Grupa 2: 12:15 – 16:00

   

  18.02.2023

  Grupa 3: 8:15-12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Biofarmacji

  8

  Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  11.02.2023

  Grupa 3: 8:15-12:45

  Grupa 4: 13:00 – 17:30

   

  18.02.2023

  Grupa 1: 8:15-12:45

  Grupa 2: 13:00 – 17:30

   

  25.02.2023

  Grupa 1: 8:00-11:00

  Grupa 2: 11:15 – 14:15

   

  04.03.2023

  Grupa 3: 8:00-11:00

  Grupa 4: 11:15 – 14:15

   

  Zakład Chemii Organicznej

  9

  Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych

  11.03.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:45

  Grupa 3 i 4: 13:00-17:30

   

  18.03.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:45

  Grupa 3 i 4: 13:00-17:30

   

  25.03.2023

  Grupa 1: 8:00 – 9:30

  Grupa 2: 9:45 – 11:15

  Grupa 3: 11:30-13:00

  Grupa 4: 13:15-14:45

   

  Zakład Farmakognozji

  UWAGA: w dniu 25.03.2023 każda z grup ma dwa warsztaty: „Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych” oraz „Dopalacze – fenomen i zagrożenie”.

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy na 10 minut przed godzina rozpoczęcia zajęć.

  10

  Dopalacze – fenomen i zagrożenie

  25.03.2023

  Grupa 2: 8:00-9:30

  Grupa 1: 9:45-11:15

  Grupa 4: 11:30-13:00

  Grupa 3: 13:15-14:45

   

  Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

  11

  Marketing a leki

  01.04.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:00

  Grupa 3 i 4: 12:15-16:00

  Zakład Chemii Leków

  Zbiórka przed wejściem do Euroregionalnego Centrum Farmacji (budynek w którym odbyły się warsztaty z „Projektowania w 3D…”, ul. Mickiewicza 2D) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  12

  Umiejętności interpersonalne

  22.04.2023

  Grupa 1: 8:00-9:30

  Grupa 4: 9:45-11:15

  Grupa 3: 11:30-13:00

  Grupa 2: 13:15-14:45

  UMB: Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  Zbiórka w głównym holu, przy szatni w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (ul. Szpitalna 37) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  13

  Umiejętności interpersonalne

  13.04.2023

  Grupa 1: 13:55-15:25

   

  20.04.2023

  Grupa 2: 13:55-15:25

   

  21.04.2023

  Grupa 3: 13:55-15:25

   

  27.04.2023

  Grupa 4: 13:55-15:25

   

  II Liceum Ogólnokształcące
  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  '