Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fabryka leków – od pomysłu do produktu.
 • Ostatnia zmiana 14.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Fabryka leków – od pomysłu do produktu

  Strona: 1 z 3

   

  Fabryka Leków

  Projekt „FABRYKA LEKÓW - od pomysłu do produktu” zakończył się 31.05.2023.

  W okresie od 01.06.2023 do 30.06.2024 trwa kontynuacja cyklu warsztatów naukowych „FABRYKA LEKÓW” w ramach zachowania trwałości projektu.

  Szczegółowe informacje na stronie Warsztatów naukowych FABRYKA LEKÓW 2023/2024.

   

  1 czerwca 2019 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w partnerstwie z II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego pn. FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu. Liderem projektu jest UMB. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

   

  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas medycznych i biologiczno-chemicznych II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów eksperymentalnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Tematyka i formy zajęć dostosowane będą do potrzeb, możliwości i zainteresowań licealistów, pozwalające na zwrócenie szczególnej uwagi na pracę w laboratorium badawczym w tym obejmujące krytyczne myślenie oraz rozwiązywanie problemów natury naukowo-badawczej, a tym samym na rozwijaniu kreatywności, innowacyjności oraz pracy z interaktywnymi narzędziami edukacyjnymi. W ramach projektu przewidziane są również w zajęcia z doradcą zawodowym.

  Projekt będzie realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym. W ramach tejże współpracy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne udzieli wsparcia UMB i II LO w Białymstoku w postaci: konsultacji treści skryptów i autorskiego programu kształcenia przygotowanego w ramach projektu, oraz poprzez aktywny udział przedstawicieli PTF w pracach Rady Programowej Projektu, która będzie dbała o merytoryczny poziom realizowanego projektu.

   

  Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.05.2023

   

  Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Przygotowanie programu kształcenia
  2. Realizacja modułów edukacyjnych:

   

  Po stronie UMB:

  • Laboratorium chemiczne
  • Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych leków
  • Synteza leku – nauka czy magia
  • Farmaceuta może być także artystą
  • Czy leki są bezpieczne
  • Jak działa lek?
  • Marketing a leki
  • Umiejętności interpersonalne.

   

  Po stronie II LO w Białymstoku:

  • Chemia bez granic
  • Umiejętności interpersonalne.

   

  Całkowita wartość projektu: 460 073,75, w tym koszty przypadające UMB: 425 723,75 zł

  Kwota dofinansowania: 446 270,75 zł, w tym UMB: 412 745,15 zł.

   

  EDYCJA III

  Zakończenie projektu „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu”

   

  31 maja w Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca wspólny projekt UMB i II LO w Białymstoku pn. „FABRYKA LEKÓW – od pomysłu do produktu”.

  Projekt był realizowany w partnerstwie z Miastem Białystok będącym organem prowadzącym II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym Oddział Białystok.

  Podsumowania przedsięwzięcia dokonali Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Adrian Chabowski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Wojciech Miltyk oraz Kierownik projektu dr hab. Michal Tomczyk, który podziękował za współpracę partnerowi projektu II LO, reprezentowanemu przez Koordynatora projektu Panią Wicedyrektor II LO Martę Lipską.

   

   

   

  Uczestnicy projektu mieli szansę zdobyć wiedzę z zakresu chemii, biologii i farmacji w laboratoriach UMB, nabyć kompetencje pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, pobudzić swoją kreatywność, rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia, uczenia się i rozwiązywania problemów oraz nabyć kompetencje ICT poprzez wykorzystanie używanego przez farmaceutów oprogramowania.

  Wsparciem w ramach projektu objęto 120 uczniów II LO z klas medycznych i klas matury międzynarodowej (IB DP).

  Zaangażowanych zostało 19 nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego UMB (Zakład Chemii Organicznej, Zakład Farmacji Stosowanej, Zakład Toksykologii, Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych, Zakład Biofarmacji i Radiofarmacji, Zakład Chemii Leków, Zakład Farmakognozji, Studium Filozofii i Psychologii Człowieka), 4 osoby pełniące funkcję personelu współpracującego przy przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów UMB (Zakład Chemii Organicznej, Zakład Farmakognozji) oraz 2 nauczycieli chemii i doradca zawodowy po stronie II LO.

  W sumie, w przeprowadzonych 3 edycjach projektu, zrealizowano 1068 godzin dydaktycznych, w tym 972 godziny na Wydziale Farmaceutycznym UMB i 96 godzin w II LO.

   

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

   

  HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "FABRYKA LEKÓW - od pomysłu do produktu"

   

  UWAGA!

  NOWY termin zajęć pn. "Jak działa lek?" dla grupy 3 i 4 - 25.03.2023.

  Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem.

  Harmonogram

  LP.

  NAZWA I FORMA WSPARCIA

  DATA I GODZINA

  ADRES REALIZACJI WSPARCIA

  UWAGI

  1

  Chemia bez granic

  Grupa 1:

  03.10.2022 - 15:40 – 17:10

  07.10.2022 - 15:40 – 17:10

  10.10.2022 - 15:40 – 17:10

   

  Grupa 2:

  03.10.2022 – 15:40-17:55

  10.10.2022 – 15:40-17:55

   

  Grupa 3:

  05.10.2022 – 15:40-17:55

  12.10.2022 – 15:40-17:55

   

  Grupa 4:

  07.10.2022 – 15:40-17:55

  13.10.2022 – 15:40-17:55

   

  II Liceum Ogólnokształcące


  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  2

  Laboratorium chemiczne

  01.10.2022

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12:15 -16:00

   

  08.10.2022

  Grupa 3: 8:15 – 12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

  Zakład Chemii Organicznej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicz 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  3

  Farmaceuta może być także artystą

  05.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:15-11:15

  Grupa 3 i 4: 11:30-14:30

   

  Zakład Farmacji Stosowanej

  4

  Czy lek może być bezpieczny?

  19.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  26.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  03.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  10.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  Zakład Toksykologii

  5

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki

  17.12.2022

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12.15 -16.00

   

  14.01.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15 – 12:00

  Grupa 3 i 4: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  6

  Synteza leku - nauka czy magia?

  17.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:15 – 12:00

  Grupa 3 i 4: 12:15 – 16:00

   

  14.01.2023

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  7

  Jak działa lek?

  11.02.2023

  Grupa 1: 8:15-12:00

  Grupa 2: 12:15 – 16:00

   

  zajęcia odwołane

  25.02.2023

  Grupa 3: 8:15-12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

  Nowy termin zajęć:

  25.03.2023

  Grupa 3: 13:15-17:00

  Grupa 4: 9:15-13:00

   

  Zakład Biofarmacji i Radiofarmacji

  8

  Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  11.02.2023

  Grupa 3: 8:15-12:45

  Grupa 4: 13:00 – 17:30

   

  18.02.2023

  Grupa 1: 8:15-12:45

  Grupa 2: 13:00 – 17:30

   

  25.02.2023

  Grupa 1: 8:00-11:00

  Grupa 2: 11:15 – 14:15

   

  04.03.2023

  Grupa 3: 8:00-11:00

  Grupa 4: 11:15 – 14:15

   

  Zakład Chemii Organicznej

  9

  Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych

  11.03.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:45

  Grupa 3 i 4: 13:00-17:30

   

  18.03.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:45

  Grupa 3 i 4: 13:00-17:30

   

  25.03.2023

  Grupa 1: 8:00 – 9:30

  Grupa 2: 9:45 – 11:15

  Grupa 3: 11:30-13:00

  Grupa 4: 13:15-14:45

   

  Zakład Farmakognozji

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicz 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  UWAGA!

  W dniu 25.03 grupa 3 i 4 ma dwa warsztaty: „Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych” i „Jak działa lek?”.

  Grupa 1 i 2 ma warsztaty tylko z „Bezpieczeństwa stosowania leków roślinnych”.

   

  UWAGA!

  W dniu 22.04 każda z grup ma dwa warsztaty: "Dopalacze - fenomen i zagrożenie" oraz "Umiejętności interpersonalne".

   

  10

  Dopalacze – fenomen i zagrożenie

  22.04.2023

  Grupa 1: 9:45-11:15

  Grupa 2: 11:30-13:00

  Grupa 3: 13:15-14:45

  Grupa 4: 8:00-9:30

   

  Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

  11

  Marketing a leki

  01.04.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:00

  Grupa 3 i 4: 12:15-16:00

  Zakład Chemii Leków

   

  Zbiórka przed wejściem do Euroregionalnego Centrum Farmacji (budynek w którym odbyły się warsztaty z „Projektowania w 3D…”, ul. Mickiewicza 2D) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  12

  Umiejętności interpersonalne

  22.04.2023

  Grupa 1: 8:00-9:30

  Grupa 4: 9:45-11:15

  Grupa 3: 11:30-13:00

  Grupa 2: 13:15-14:45

  UMB: Zakład Psychologii i Filozofii

   

  Zbiórka w głównym holu, przy szatni w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (ul. Szpitalna 37) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

  13

  Umiejętności interpersonalne

  13.04.2023

  Grupa 1: 13:55-15:25

   

  20.04.2023

  Grupa 2: 13:55-15:25

   

  21.04.2023

  Grupa 3: 13:55-15:25

   

  27.04.2023

  Grupa 4: 13:55-15:25

   

  II Liceum Ogólnokształcące
  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  Aktualizacja terminów zajęć:

  1. SYNTEZA LEKU – NAUKA CZY MAGIA?
  2. PROJEKTOWANIE W 3D W POSZUKIWANIU NOWYCH LEKÓW

   

  Harmonogram

  LP.

  Data

  Moduł/Zakład (miejsce realizacji)

  Grupy/Godziny zajęć/

  Miejsce spotkania

   

   

  1.

  17.12.2022

  Synteza leku -nauka czy magia?

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  I, II (8.15 - 12.00)

  III, IV (12.15 - 16.00)

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicza 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

   

   

  2.

  14.01.2023

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych leków

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  I, II (8.15 - 12.00)

  III, IV (12.15 - 16.00)

   

  Terminy pozostałych zajęć przewidzianych harmonogramem pozostają bez zmian.

   

  Harmonogram zajęć w ramach III edycji Projektu, w roku szkolnym 2022/2023

  LP.

  NAZWA I FORMA WSPARCIA

  DATA I GODZINA

  ADRES REALIZACJI WSPARCIA

  UWAGI

  1

  Chemia bez granic

  Grupa 1:

  03.10.2022 - 15:40 – 17:10

  07.10.2022 - 15:40 – 17:10

  10.10.2022 - 15:40 – 17:10

   

  Grupa 2:

  03.10.2022 – 15:40-17:55

  10.10.2022 – 15:40-17:55

   

  Grupa 3:

  05.10.2022 – 15:40-17:55

  12.10.2022 – 15:40-17:55

   

  Grupa 4:

  07.10.2022 – 15:40-17:55

  13.10.2022 – 15:40-17:55

   

  II Liceum Ogólnokształcące


  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  2

  Laboratorium chemiczne

  01.10.2022

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12:15 -16:00

   

  08.10.2022

  Grupa 3: 8:15 – 12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

  Zakład Chemii Organicznej

   

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy (ul. Mickiewicz 2C) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  3

  Farmaceuta może być także artystą

  05.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:15-11:15

  Grupa 3 i 4: 11:30-14:30

   

  Zakład Farmacji Stosowanej

  4

  Czy lek może być bezpieczny?

  19.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  26.11.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  03.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  10.12.2022

  Grupa 1 i 2: 8:00-12:30

  Grupa 3 i 4: 12:30-17:00

   

  Zakład Toksykologii

  5

  Projektowanie w 3D w poszukiwaniu nowych kandydatów na leki

  17.12.2022

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12.15 -16.00

   

  14.01.2023

  Grupa 3: 8:15 – 12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  6

  Synteza leku - nauka czy magia?

  17.12.2022

  Grupa 3: 8:15 – 12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

   

  14.01.2023

  Grupa 1: 8:15 – 12:00

  Grupa 2: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

  7

  Jak działa lek?

  11.02.2023

  Grupa 1: 8:15-12:00

  Grupa 2: 12:15 – 16:00

   

  18.02.2023

  Grupa 3: 8:15-12:00

  Grupa 4: 12:15 – 16:00

   

  Zakład Biofarmacji

  8

  Bezpieczeństwo substancji chemicznych

  11.02.2023

  Grupa 3: 8:15-12:45

  Grupa 4: 13:00 – 17:30

   

  18.02.2023

  Grupa 1: 8:15-12:45

  Grupa 2: 13:00 – 17:30

   

  25.02.2023

  Grupa 1: 8:00-11:00

  Grupa 2: 11:15 – 14:15

   

  04.03.2023

  Grupa 3: 8:00-11:00

  Grupa 4: 11:15 – 14:15

   

  Zakład Chemii Organicznej

  9

  Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych

  11.03.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:45

  Grupa 3 i 4: 13:00-17:30

   

  18.03.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:45

  Grupa 3 i 4: 13:00-17:30

   

  25.03.2023

  Grupa 1: 8:00 – 9:30

  Grupa 2: 9:45 – 11:15

  Grupa 3: 11:30-13:00

  Grupa 4: 13:15-14:45

   

  Zakład Farmakognozji

  UWAGA: w dniu 25.03.2023 każda z grup ma dwa warsztaty: „Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych” oraz „Dopalacze – fenomen i zagrożenie”.

  Zbiórka przy wejściu do klubu Herkulesy na 10 minut przed godzina rozpoczęcia zajęć.

  10

  Dopalacze – fenomen i zagrożenie

  25.03.2023

  Grupa 2: 8:00-9:30

  Grupa 1: 9:45-11:15

  Grupa 4: 11:30-13:00

  Grupa 3: 13:15-14:45

   

  Zakład Farmakoterapii Monitorowanej

  11

  Marketing a leki

  01.04.2023

  Grupa 1 i 2: 8:15-12:00

  Grupa 3 i 4: 12:15-16:00

  Zakład Chemii Leków

  Zbiórka przed wejściem do Euroregionalnego Centrum Farmacji (budynek w którym odbyły się warsztaty z „Projektowania w 3D…”, ul. Mickiewicza 2D) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  12

  Umiejętności interpersonalne

  22.04.2023

  Grupa 1: 8:00-9:30

  Grupa 4: 9:45-11:15

  Grupa 3: 11:30-13:00

  Grupa 2: 13:15-14:45

  UMB: Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  Zbiórka w głównym holu, przy szatni w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (ul. Szpitalna 37) na 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

  13

  Umiejętności interpersonalne

  13.04.2023

  Grupa 1: 13:55-15:25

   

  20.04.2023

  Grupa 2: 13:55-15:25

   

  21.04.2023

  Grupa 3: 13:55-15:25

   

  27.04.2023

  Grupa 4: 13:55-15:25

   

  II Liceum Ogólnokształcące
  im. Ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
  ul. Narewska 11
  15-840 Białystok

   

  '