• Ostatnia zmiana 25.04.2022 przez Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  Dydaktyka

   

   

  Działalność dydaktyczna

   

  • Przedmioty nauczania:
   • Diagnostyka elektromedyczna w pediatrii
   • Dietetyka pediatryczna: Żywienie dziecka chorego
   • Dietetyka pediatryczna: Żywienie niemowlęcia
   • Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii
   • Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
   • Pediatria
   • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo w chorobach wieku rozwojowego
   • Podstawy pediatrii
   • Psychiatria dziecięca i zaburzenia rozwojowe
   • Problemy medycyny wieku rozwojowego - aspekty społeczne
   • Profilaktyka w pediatrii/Zagrożenia cywilizacyjne
   • Propedeutyka chorób dzieci
   • Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych
   • Żywienie kliniczne w pediatrii/Gastroenterologia pediatryczna i żywienie w chorobach metabolicznych

   

  • Prace licencjackie – Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  • Prace magisterskie – Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  • Kierunek: Pielęgniarstwo
   • Studia stacjonarne II i III rok I stopnia 
   • Studia stacjonarne  I i II rok II stopnia 

   

  • Kierunek: Położnictwo
   • Studia stacjonarne II rok  I stopnia 

   

  • Kierunek: Logopedia z fonoaudiologią
   • Studia stacjonarne II rok  I stopnia
   • Studia stacjonarne  I rok II stopnia

   

  • Kierunek: Fizjoterapia JM
   • Studia stacjonarne II i IV rok  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Kierunek: Dietetyka
   • Studia stacjonarne II rok I stopnia
   • Studia stacjonarne  I i II rok II stopnia

   

  • Kierunek: Elektroradiologia
   • Studia stacjonarne II rok II stopnia

   

  • Kierunek: Zdrowie publiczne
   • Studia stacjonarne III rok I stopnia

   

  • Kierunek: Ratownictwo medyczne
   • Studia stacjonarne II rok I stopnia