Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 • Ostatnia zmiana 27.08.2021 przez Dział Spraw Studenckich

  Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

   

   

  Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora do spraw Osób Niepełnosprawnych prowadzi działania, których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Oferujemy wsparcie w zakresie m.in zorganizowania dodatkowych zajęć z przedmiotów sprawiających trudność wynikającą z niepełnosprawności, skorzystania z pomocy psychologa czy też udostępnienia na czas studiów sprzętu ułatwiającego uczenie się zgodnie z potrzebą studenta z niepełnosprawnością. 

   

  Do każdej Osoby zgłaszającej się do Biura podchodzimy indywidualnie, wspólnie szukając możliwości likwidacji barier wynikających z niepełnosprawności.  

  Skontaktuj się z Biurem do spraw Osób z Niepełnosprawnościami! 

   

  Informacja o danych osobowych studentów i doktorantów w ramach pomocy osobom z niepełnosprawnościami


  Już 26 listopada 2014r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ulicy Szpitalnej 37 odbędzie się Kariera Medyka -wydarzenie mające na celu stworzenie studentom i absolwentom możliwości nawiązania kontaktu z pracodwacami, udziału w warsztatach i wykładach oraz poznania ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego w trakcie studiów oraz po ich zakończeniu. 

  Zapraszamy do udziału - my także tam będziemy! 

  Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.