Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podręczniki.
 • 27.09.2018 Zakład Chemii Medycznej

  Podręczniki

   

  1. Chemia żywności. Tom 1: Główne składniki żywności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. Redakcja naukowa: Zdzisław E. Sikorski, Hanna Staroszczyk.
  2. Chemia żywności. Tom 2: Biologiczne właściwości składników żywności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. Redakcja naukowa: Zdzisław E. Sikorski, Hanna Staroszczyk.
  3. Władysław Gałasiński: Chemia medyczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  4. Harold Hart: Chemia organiczna. Krótki kurs. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
  5. Teresa Kędryna: Chemia ogólna z elementami biochemii. ZamKor, Kraków 2006
  6. Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.