Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zdrowie Publiczne i Epidemiologia (rok I).
 • Ostatnia zmiana 15.04.2024 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia (rok I)

  Wykłady: 10h dydaktycznych – terminy i miejsce w harmonogramie zajęć

  1. Historia powstania ratownictwa medycznego na świecie
  2. Historia powstania ratownictwa medycznego w Polsce
  3. Różne systemy ratunkowe na świecie - opisy na przykładzie wybranych krajów

   

  Ćwiczenia: 2x po 10h dydaktycznych

  1. Organizacja SOR dedykowanego dzieciom w UDSK w Białymstoku
  2. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym - różne aspekty
  3. Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Straż  Graniczna i inne służby we współpracy z Podmiotami Ratownictwa Medycznego w Polsce

  Praca przy pacjencie jako odzwierciedlenie działania systemu ratownictwa medycznego w kraju