Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konferencja Dziecko w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 • Ostatnia zmiana 16.10.2023 przez Administrator UMB

  Konferencja Dziecko w szpitalnym oddziale ratunkowym

   

  15-17 września 2023r.

  Patronat honorowy

  Organizatorzy

  • Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci UMB

  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział w Białymstoku

  • Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

  Sponsorzy konferencji Dziecko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

   

  W dniach 15-17 września 2023r. w Piszu, w hotelu Joseph Conrad odbyła się konferencja naukowa zatytułowana: „Dziecko w szpitalnym oddziale ratunkowym”. Była drugą edycją konferencji o tym samym tytule. Pierwsza odbyła się w 2016 roku. Początkowo planowana liczba uczestników wynosiła 140 osób, ostatecznie udział w konferencji wzięło 170 osób. Większość uczestników stanowili lekarze różnych specjalności, w tym duża grupa lekarzy rezydentów. Lekarze reprezentowali ośrodki medyczne z: Podlasia, Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Opola, Pabianic, Pisza. Ponadto w konferencji udział wzięli ratownicy medyczni, pielęgniarki i rejestratorki medyczne.

  Organizatorami Konferencji były: Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Szpitalny Oddział Ratunkowy UDSK w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Pediatryczne - Oddział w Białymstoku, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku. Patronat honorowy konferencji objęli: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

  Główni sponsorzy konferencji to: Marszałek Województwa Podlaskiego, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, firmy ubezpieczeniowe - PZU S.A., Prudential, firmy farmaceutyczne- Adamed, Sun-Farm, firmy - Volvo, Lukanowa Construction, KGHM.

  Konferencja została otwarta przez głównego organizatora, Kierownika SOR UDSK Dr. Witolda Olańskiego. Kolejno głos zabierali: Prorektor ds. Klinicznych Prof. Janusz Dzięcioł, Dyrektor UDSK w Białymstoku Prof. Anna Maria Wasilewska, Konsultant Krajowy Medycyny Ratunkowej Prof. Robert Ładny, Konsultant Wojewódzki Medycyny Ratunkowej Dr Marzena Wojewódzka–Żelazniakowicz, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku Dr Henryk Grzesiak. Podkreślono rolę osób jak i instytucji będących patronami honorowymi konferencji oraz  wkład firm sponsorujących przedsięwzięcie.

  W trakcie trzech dni trwania konferencji wygłoszono 25 referatów o bardzo zróżnicowanej tematyce medycznej. Zwrócono szczególną uwagę na aspekty praktyczne w codziennej pracy personelu medycznego, z pacjentami w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Każde wystąpienie było wzbogacone prezentacją multimedialną. Uczestnicy konferencji zadawali szereg pytań do prelegentów poszczególnych wystąpień. W przerwach wystąpień pokazywano filmy promujące województwo Podlaskie. Każdy z uczestników otrzymał szereg materiałów drukowanych z: programem konferencji, streszczeniami poszczególnych wystąpień, ponadto każdy uczestnik otrzymał identyfikator i certyfikat potwierdzające udział, oraz materiały promujące miasto Białystok, jak i województwo Podlaskie.

  W każdym dniu konferencji odbywały się zajęcia turystyczne, sportowe (spływ kajakowy, zawody rowerowe, wycieczki piesze po Puszczy Piskiej). Ponadto odbyła się uroczysta kolacja oraz wycieczka statkiem po jeziorach mazurskich.

  Program konferencji

  Prowadzący obrady: Prof. dr hab. Anna Wasilewska, Prof. dr hab. Robert Ładny, Dr n. med. Witold Olański

  1. Prof. dr hab. Anna Wasilewska, Klinika Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziecko z  zespołem hemolityczno-mocznicowym (HUS) w SOR. (15.45-16.15)
  2. Dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka – Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Zabezpieczenie pacjenta w SOR. (16.45-17.15)
  3. Dr n.med. Wioletta Pawlak-Zalewska, Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziecko z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, nietypowe objawy. (17.15-17.45)
  4. Dr n. med. Tomasz  Guszczyn. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Postępowanie z pacjentami po amputacji kończyn lub palców-wskazania do reimplantacji, współpraca z ośrodkami remplantacji. (17.45-18.15)
  5. Dr n. med. Witold Olański, Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci/Szpitalny Oddział Ratunkowy UDSK.  Rozważania o odchodzeniu…(18.15-18.45)
  6. Edyta Tomczak. Firma SUN-Farm . Przedstawienie produktu-Predasol. (18.45-19.00)

   

  Uroczysta Kolacja w Hotelu Joseph Conrad: 20.30 – 01.00

   

  Sobota 16.09.2023r.

  Śniadanie: 7.00 – 10.00

  Prowadzący obrady: Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn, Prof. dr hab. Artur Bossowski, Prof. dr hab.  Katarzyna Muszyńska-Rosłan

  1. Dr hab. n. med. Bożena Skotnicka, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Stany ostre w otolaryngologii dziecięcej.         (10.00-10.30)
  2. Prof. dr hab. Artur Bossowski, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii  z Pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Postępowanie z dzieckiem w ostrym przełomie tarczycowym. (10.30-11.00)
  3. Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zatrucie Paracetamolem.           (11.00-11.30)
  4. Dr n.med. Łucja Dakowicz,  Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Postępowanie z dzieckiem ze skazą osoczową. (11.30-12.00)
  5. Prof. dr hab. Adam Hermanowicz, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Centrum Urazowe dla Dzieci. Urazy wielonarządowe u dzieci. (12.00-12.30)
  6. Prof. dr hab. Bożena Mikołuć,  Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziecko z wrodzonym błędem odporności w SOR  (12.30-13.00)
  7. Paweł Wójcik. Firma Adamed. Przedstawienie produktów. (13.13.15)

  Przerwa na kawę:   13.15 - 13.45

  1. Prof. dr hab. Jan Godziński, Oddział Chirurgii Dziecięcej- Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu Centrum Medycyny Ratunkowej „Oncoemergency”co to właściwie znaczy ?  (13.45-14.15)
  2. Dr hab. n. med. Jacek Janica, Zakład Radiologii Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Przydatność badań obrazowych w urazach wielonarządowych u dzieci. (14.15-14.45)
  3. Lek. med. Włodzimierz Mielech, Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.  Triaż ESI w SOR UDSK- zalety i wady. (14.45-15.15)
  4. Dr hab. n. med. Leszek Boćkowski, Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziecko z bólem głowy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. (15.15-15.45)
  5. Lek. med. Ewa Kalinowska, Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Wojewódzki w Olsztynie.  Postępowanie w drgawkach u dzieci w warunkach SOR. (15.45-16.15)
  6. Lek. med. Wojciech Pawłowski,  Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przypadki okulistyczne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym UDSK. (16.00-16.30)
  7. Tomasz Kiełczewski. Prudential. Przedstawienie produktów. (16.30-16.45)

  Rejs statkiem-bankiet na statku: od godz. 18.00 - 21.00.

  Ognisko przy Hotelu Joseph Conrad: od 21.00

   

  Niedziela 17.09.2023r.

  Śniadanie:  8.00-10.00

  Prowadzący:  Prof. dr hab. Adam Hermanowicz, Prof. dr. hab. Katarzyna Taranta-Janusz

  1. Dr hab. n. med. Piotr Jakubów, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pacjent pobudzony po środkach psychoaktywnych - sposoby stabilizacji. (10.00-10.30)
  2. Prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz, Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Co nas uzależnia ? (10.30-11.00)
  3. Lek. med. Jacek Bida, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bezpieczeństwo psychiczne dziecka. (11.00-11.30)
  4.  Prof. dr hab. Wojciech Kułak,  Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w SOR, na co należy zwrócić uwagę. (11.30-12.00)
  5.  Dr hab. n. med. Bogdan Cylwik, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Przydatność podstawowych badań laboratoryjnych w stanach krytycznych u dzieci.       (12.00-12.30)
  6. Mgr Anna Kazberuk, Apteka Szpitalna Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku. Rola Farmaceuty szpitalnego w terapii pacjenta.  (12.30-13.00)

   

  Wykwaterowanie  13.00-15.00