Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Elektroradiologia (rok I).
 • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Elektroradiologia (rok I)

  Elektroradiologia: Pierwsza pomoc

   

  Wykłady: 5 wykładów po 3h dydaktyczne; online

  Tematyka:

  1. Rozpoznanie stanu zagrożenia życia . Patofizjologiczne podstawy zaburzeń i nagłego ustania funkcji układu krążenia, oddychania i ośrodkowego układu nerwowego. Uruchamianie „łańcucha przeżycia”.
  2. Ostra niewydolność oddechowa i krążeniowa - rozpoznanie, wstępne postępowanie. Wskazania i przeciwwskazania do wdrożenia zabiegów resuscytacyjnych.
  3. Urazy - rozpoznanie, diagnostyka, wstępne postępowanie.
  4. Porażenie prądem. Oparzenia. Podtopienia. Działanie zimna - odmrożenia.
  5. Zatrucia u dzieci i młodzieży, uwagi praktyczne, aspekty prawne. Zespół dziecka krzywdzonego.

   

   

  Ćwiczenia: 5 zajęć po 5h dydaktycznych

  1. Wstępna ocena poszkodowanego w stanie zagrożenia życia. Umiejętność zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Ocena funkcji życiowych - tętno, ciśnienie krwi, stan powłok ciała, poziom świadomości pacjenta, reakcja źrenic. Podstawy zapobiegania wstrząsowi - ułożenie chorego, podaż tlenu, ochrona temperatury ciała. Ocena wydolności dróg oddechowych - przyczyny, rozpoznanie, niedrożności dróg oddechowych.
  2. Przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych. Techniki sztucznej wentylacji płuc. Zasady tlenoterapii w stanach zagrożenia życia. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa - ABC resuscytacji.
  3. BLS u dorosłych. Defibrylacja elektryczna automatyczna i półautomatyczna AED. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS) u noworodków, niemowląt i dzieci.
  4. Postępowanie w stanach zagrożenia życia u kobiet w ciąży. Ciało obce w drogach oddechowych - dorosły i dziecko. Usuwanie ciał obcych z jamy ustno-gardłowej i odsysanie. Tamowanie krwotoków, wstępne oczyszczanie ran, zabezpieczenie ran opatrunkiem, stabilizacja ciał obcych w ranach. Zabezpieczenie amputowanych części ciała. Zaopatrzenie złamań otwartych i zamkniętych, unieruchomienie złamań.
  5. Opieka nad oparzonym, chorym z udarem cieplnym, w hipotermii, z odmrożeniami. Opieka nad poszkodowanym w oczekiwaniu na kwalifikowana pomoc medyczną. Transport chorego nieprzytomnego, unoszenie i transport poszkodowanego, transport matki i dziecka po porodzie niepowikłanym.

   

  Forma zaliczenia: egzamin w formie pisemnej; 20 pytań testowych – termin do ustalenia po zakończeniu wykładów i ćwiczeń