Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie z zakresu MS Office 365 w dydaktyce.
 • Ostatnia zmiana 05.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie z zakresu MS Office 365 w dydaktyce

  Szkolenie z zakresu MS Office 365 w dydaktyce będzie prowadzone w roku akademickim 2026/27, w jednej 10-osobowej grupie.

  Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej w Białymstoku, w siedzibie Wykonawcy.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • tworzenie prezentacji,
  • wykorzystanie podstawowych narzędzi multimedialnych i interaktywna prezentacja,
  • nowoczesne, skuteczne metody prezentowania informacji, wizualizacji danych, obróbki grafiki, wykorzystania animacji,
  • jak prawidłowo komponować prezentacje z zachowaniem spójności wyglądu oraz skuteczności przekazu informacji?

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT