Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie z zakresu nowych narzędzi dydaktycznych.
 • Ostatnia zmiana 05.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie z zakresu nowych narzędzi dydaktycznych

  Szkolenie z zakresu nowych narzędzi dydaktycznych będzie prowadzone w roku akademickim 2026/27, w jednej 10-osobowej grupie.

  Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • nowe narzędzia w dydaktyce, narzędzi do prowadzenia zajęć interaktywnych w przestrzeni cyfrowej,
  • techniki aktywizujące studentów oparciu o TIK oraz organizację efektywnego procesu dydaktycznego,
  • przykładowe narzędzia do wizualizacji danych, tworzenia infografik, map myśli, wykresów, diagramów, schematów blokowych, testów zapewniając współpracę i interakcję grupy studentów.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT