Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie z zakresu Flipped classroom i Blended learning.
 • Ostatnia zmiana 05.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie z zakresu Flipped classroom i Blended learning

  Szkolenie z zakresu z zakresu Flipped classroom i Blended learning będzie prowadzone w roku akademickim 2026/27, w jednej 10-osobowej grupie.

  Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.

  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie stacjonarnej, w sali szkoleniowej UMB.

  Każdy/a uczestnik/uczestniczka otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Przykładowe zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • blended learning jako łączenie formy online i stacjonarnej z zastosowaniem modelu odwróconych zajęć, czyli flipped classroom, student świadomy i współodpowiedzialny za proces dydaktyczny,
  • przykłady zastosowania metody klasy odwróconej w nauczaniu oraz w zakresie samodzielnego opracowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem metody.

   

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT