Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wersje archiwalne Regulaminu.