Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biotechnologii Żywności.