• Ostatnia zmiana 13.12.2021 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur

   

  Wyzanczenia osób do pracy ze zwierzętami dokonuje Dziekan na podstawie dostarczonej dokumentacji:

  1. właściwie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami
  2. do planowania procedur (wniosek i instrukcja)
  3. do wykonywania procedur (wniosek i instrukcja)
  4. do uczestniczenia w wykonywaniu procedur (wniosek i instrukcja)
  5. do uśmiercania (wniosek i instrukcja)
  6. do sprawowania opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystywania lub wykorzystywanymi w procedurach (wniosek i instrukcja)

   

        2. załączników wymienionych we wniosku np.:

  1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych,
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu planowania doświadczeń na zwierzętach (wg. programu zawartego w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń...),
  3. kserokopię oświadczenia odpowiedniego zwierzchnika o stażu pracy lub kopię wcześniejszego zezwolenia indywidualnego,
  4. zaświadczenia o posiadanym stażu pracy (wzór)
  5. zaświdczenie o ukończeniu praktyki (wzór)

   

  Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałami można uzyskać w momencie składania dokumentów.

   

  Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami (w jednym egzemplarzu) przyjmuje:

   

  mgr Agnieszka Bekisz

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Pałac Branickich, pok. 19, nr tel.: 85 748 54 78