Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Kolegium Nauk Medycznych.
 • Ostatnia zmiana 17.06.2021 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Rada Kolegium Nauk Medycznych

   

  Skład Rady:

   

  • prof. dr hab. Irina Kowalska
  • prof. dr hab. Karol Kamiński
  • prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
  • prof. dr hab. Marcin Baranowski
  • prof. dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska
  • prof. dr hab. Robert Bucki
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski
  • prof. dr hab. Robert Flisiak
  • prof. dr hab. Tomasz Hryszko
  • prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska
  • prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka
  • prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
  • prof. dr hab. Teresa Sierpińska
  • prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  • prof. dr hab. Anna Zalewska
  • dr hab. Łukasz Bołkun
  • dr hab. Tomasz Bonda
  • dr hab. Małgorzata Rusak