Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bezpieczeństwo pacjenta.
 • Ostatnia zmiana 25.09.2017 przez Administrator UMB

  Bezpieczeństwo pacjenta

  Bezpieczeństwo Pacjenta na Studiach Medycznych w Polsce

  Zgodnie z Deklaracją Krakowską na temat Edukacji w Jakości Opieki i Bezpieczeństwie Pacjenta, uzgodnioną w trakcie konferencji eksperckiej "EDUKACJA W JAKOŚCI OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWIE PACJENTA" potwierdzono konieczność nowelizacji obecnego modelu kształcenia medycznego w formie wprowadzenia tematyki bezpieczeństwa pacjenta.

   

  W związku z tym, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce zainaugurowały wprowadzanie problematyki bezpieczeństwa pacjenta do standardowych programów nauczania profesjonalistów medycznych na wydziałach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, pielęgniarstwa oraz farmaceutycznych. Wobec tego opracowano propozycje programowe w formie publikacji Bezpieczeństwo Pacjenta. Przewodnik i Wskazówki dla Kadry Dydaktycznej, w oparciu o uznany i powszechnie wprowadzany WHO Patient Safety Curriculum Guide. Multi-professional Edition; 2011.

   

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Publikacją BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA. PRZEWODNIK I WSKAZÓWKI DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ OPRACOWANE PRZEZ WHO; PRZEZNACZONE DLA RÓŻNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH znajdującą się na stronie CMJ www.cmj.org.pl w zakładce: Edukacja w Bezpieczeństwie Pacjenta; Materiały do pobrania; Bezpieczeństwo Pacjenta Curriculum WHO www.cmj.org.pl/edukacjabp lub w załączniku poniżej.

   

  Do pobrania
  Bezpieczeństwo Pacjenta Curriculum WHO