• Ostatnia zmiana 03.02.2021 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Komisje dziekańskie

   
   

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarski

  PrzewodniczącyDziekan lub Prodziekan
  Członkowie

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  prof. dr hab. Agnieska Tycińska

  dr hab. Monika Zbucka-Krętowska

  dr n. med. Michał Chlabicz

  dr n. hum. Grzegorz Zalewski

  wydziałowy koordynator Erasmus

  przedstawiciel studentów (lata I-III i IV-VI)

   

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarsko-dentystyczny i techniki dentystyczne

  Przewodniczący Dziekan lub Prodziekan

  Członkowie

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  prof. dr hab. Beata Naumnik

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta

  dr hab. Małgorzata Pawińska

  dr n. med. Marcin Chorzewski

  dr n. med. Janusz Szarmach

  dr n. hum. Grzegorz Zalewski

  wydziałowy koordynator Erasmus

  przedstawiciel studentów (lata I-III i IV-V)

   

  Komisja Nostryfikacyjna dla kierunku lekarskiego

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Anna Wasilewska

  Członkowie

  prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

  prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz

  prof. dr hab. Agnieszka Tycińska

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  dr hab. Ewa Czeczuga-Semeniuk

  dr hab. Beata Galińska-Skok

  dr n. med. Monika Jedynak

  dr n. med. Michał Chlabicz

   
  Komisja Nostryfikacyjna dla kierunku lekarsko-dentystycznego

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Teresa Sierpińska

  Członkowie

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  dr hab. Jan Borys

  dr hab. Dorota Cylwik-Rokicka

  dr hab. Małgorzata Pawińska

  dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada

  dr hab. Izabela Szarmach

  dr n. med. Janusz Szarmach

   
  Wydziałowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów
  Przedstawiciele studentów

  Natalia Drobek - kierunek lekarski

  Klaudia Siara - kierunek lekarsko-dentystyczny

  Magdalena Sajewicz - kierunek techniki dentystyczne

  Łukasz Marcinkiewicz - kierunek lekarski english division

  Przedstawiciela nauczycieli akademickich

  dr hab. Adam Lemancewicz

  dr n. med. Katarzyna Kraszewska

  mgr Anna Kropiwnicka

   
  Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału Lekarskiego
   

  prof. dr hab. Adam Hołownia

  prof. dr hab. Anna Zalewska

  dr hab. Tomasz Bonda