• Ostatnia zmiana 30.12.2021 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Komisje dziekańskie

   
   

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarski

  PrzewodniczącyDziekan lub Prodziekan
  Członkowie

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  prof. dr hab. Agnieska Tycińska

  dr hab. Monika Zbucka-Krętowska

  dr n. med. Michał Chlabicz

  dr n. hum. Grzegorz Zalewski

  wydziałowy koordynator Erasmus

  przedstawiciel studentów (lata I-III i IV-VI)

   

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarsko-dentystyczny i techniki dentystyczne

  Przewodniczący Dziekan lub Prodziekan

  Członkowie

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  prof. dr hab. Beata Naumnik

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta

  dr hab. Małgorzata Pawińska

  dr n. med. Marcin Chorzewski

  dr n. med. Janusz Szarmach

  dr n. hum. Grzegorz Zalewski

  wydziałowy koordynator Erasmus

  przedstawiciel studentów (lata I-III i IV-V)

   

  Komisja Nostryfikacyjna dla kierunku lekarskiego

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Anna Wasilewska

  Członkowie

  prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

  prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz

  prof. dr hab. Agnieszka Tycińska

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  dr hab. Ewa Czeczuga-Semeniuk

  dr hab. Beata Galińska-Skok

  dr n. med. Monika Jedynak

  dr n. med. Michał Chlabicz

   
  Komisja Nostryfikacyjna dla kierunku lekarsko-dentystycznego

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Teresa Sierpińska

  Członkowie

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  dr hab. Jan Borys

  dr hab. Dorota Cylwik-Rokicka

  dr hab. Małgorzata Pawińska

  dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada

  dr hab. Izabela Szarmach

  dr n. med. Janusz Szarmach

   
  Wydziałowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów
  Przedstawiciele studentów

  Franciszek Kukliński - kierunek lekarski

  Kuba Bury - kierunek lekarsko-dentystyczny

  Beata Engel - kierunek techniki dentystyczne

  Łukasz Marcinkiewicz - kierunek lekarski english division

  Anna Jarmosko - kierunek higiena stomatologiczna

  Przedstawiciela nauczycieli akademickich

  dr hab. Adam Lemancewicz

  dr n. med. Katarzyna Kraszewska

  mgr Beata Kowalewska-Jarosz

   
  Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału Lekarskiego
   

  prof. dr hab. Adam Hołownia

  prof. dr hab. Anna Zalewska

  dr hab. Tomasz Bonda