Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Komisje dziekańskie.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Komisje dziekańskie

   
   

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarski

  PrzewodniczącyDziekan lub Prodziekan
  Członkowie

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  prof. dr hab. Agnieszka Tycińska

  dr hab. Monika Zbucka-Krętowska

  dr hab. Tomasz Bonda

  dr n. med. Michał Chlabicz

  przedstawiciel Zakładu Psychologii i Filozofii

  prof. Piotr Radziwon

  dr hab. Szymon Brzósko

  dr n. med. Urszula Łapińska

  przedstawiciele studentów

   

  Rada Programowa Wydziału - kierunek lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna

  Przewodniczący Dziekan lub Prodziekan

  Członkowie

  prof. dr hab. Marcin Baranowski

  prof. dr hab. Beata Naumnik

  prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica

  prof. dr hab. Wiesława Niklińska

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta

  dr hab. Magdalena Sulewska

  dr hab. Joanna Bagińska

  dr n. med. Marcin Chorzewski

  dr n. med. Bożena Antonowicz

  dr n. med. Grażyna Tokajuk

  lek. dent. Lucyna Mierzyńska-Ładny

  lek. dent. Tomasz Poznalski

  mgr Edyta Cywoniuk

  przedstawiciel Zakładu Psychologii i Filozofii

  przedstawiciele studentów

  Rada Programowa Wydziału - kierunek biostatystyka kliniczna

  Przewodniczący - dr hab. Tomasz Bonda

  Członkowie: dr hab. Robert Milewski

                      dr Dorota Citko

                      dr Dorota Jankowska

                      dr n. techn. inż. Piotr Deptuła

                      dr n. med. Jacek Kapała

                      dr n. med. Agnieszka Raciborska

                      mgr Anna Liliana Dakowicz

                      przedstawiciele studentów

  Komisja Nostryfikacyjna dla kierunku lekarskiego

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Anna Wasilewska

  Członkowie

  prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

  prof. dr hab. Jerzy Konstantynowicz

  prof. dr hab. Agnieszka Tycińska

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  prof. dr hab. Maciej Jóźwik

  dr hab. Beata Galińska-Skok

  dr n. med. Monika Jedynak

  dr n. med. Michał Chlabicz

   
  Komisja Nostryfikacyjna dla kierunku lekarsko-dentystycznego

  Przewodniczący

  prof. dr hab. Teresa Sierpińska

  Członkowie

  prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

  prof. dr hab. Joanna Zajkowska

  dr hab. Jan Borys

  dr hab. Dorota Cylwik-Rokicka

  dr hab. Małgorzata Pawińska

  dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada

  dr hab. Izabela Szarmach

  dr n. med. Bożena Antonowicz

   
  Wydziałowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów
  Przedstawiciele studentów

  Franciszek Kukliński - kierunek lekarski

  Sebastian Bobryk - kierunek lekarsko-dentystyczny

  Aleksandra Nadolna - kierunek techniki dentystyczne

  Kai Siemaszko - kierunek lekarski english division

  Magdalena Jaworska - kierunek higiena stomatologiczna

  Jacek Czerwonka - kierunek biostatystyka kliniczna

  Przedstawiciela nauczycieli akademickich

  dr hab. Adam Lemancewicz

  dr n. med. Katarzyna Kraszewska

  mgr Beata Kowalewska-Jarosz

   
  Komisja Skrutacyjna Rady Wydziału Lekarskiego
   

  prof. dr hab. Adam Hołownia

  prof. dr hab. Anna Zalewska

  dr hab. Tomasz Bonda