• Kontakt do wydziału. widok Pałacu Branickich od strony dziedzińca
 • Ostatnia zmiana 19.09.2018 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Kontakt do wydziału

   

  Nazwa jednostki

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Adres

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok

  Telefony

  (85) 748 54 29 - techniki dentystyczne, nostryfikacje
  (85) 748 54 75 - kierunek lekarski, lata studiów:  I, II, III

  (85) 748 54 80 - kierunek lekarski, lata: IV, V, VI
  (85) 748 54 79 - kierunek lekarsko-dentystyczny
  (85) 748 55 01 - studia anglojęzyczne, lata: IV, V, VI

  (85) 748 57 88 - studia anglojęzyczne, lata: I, II, III

  (85) 748 54 78 - habilitacje, profesury, Rada Wydziału, konkursy na stanowiska

  (85) 748 54 77 - dokoraty, studia doktoranckie

  e-mail

  dzwl@umb.edu.pl